Quảng Ninh tạo động lực phát triển kinh tế trang trại

0
16

Quảng Ninh tạo động lực phát triển kinh tế trang trại

Thời gian qua, huyện đã ban hành một số chính sách cụ thể, tạo động lực giúp nhiều hộ gia đình mạnh dạn đầu tư, tích cực sản xuất phù hợp với xu thế sản xuất hàng hóa theo hướng thị trường. Nhờ đó, kinh tế trang trại trên địa bàn phát triển đúng định hướng, mở rộng cả về quy mô lẫn số lượng.

Tính đến nay, trên địa bàn huyện Quảng Ninh có 24 trang trại; trong đó, có 19 trang trại , 5 trang trại tổng hợp và trên 171 gia trại. Nhìn chung, các trang trại trên địa bàn huyện Quảng Ninh sản xuất kinh doanh có hiệu quả với mức thu nhập bình quân 250 triệu đồng/trang trại, tạo việc làm cho hàng trăm . Tuy nhiên, do nguồn vốn đầu tư cho trang trại còn hạn chế, khối lượng nông sản hàng hóa sản xuất ra chưa cao nên việc xác định ngành hàng tiềm năng, lợi thế của trang trại còn lúng túng.

Nhằm hỗ trợ, khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế trang trại trên địa bàn, thời gian tới, huyện Quảng Ninh chú trọng vùng chăn nuôi tập trung, tạo điều kiện để người dân có nhu cầu phát triển trang trại được thuê đất ở vùng chăn nuôi đã được huyện phê duyệt để sản xuất; đồng thời, có chính sách hỗ trợ xây dựng chuồng trại chăn nuôi theo hướng công nghệ cao, an toàn sinh học, bảo vệ môi trường.

Nguồn bài viết: .vn

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here