Chỉ huy trưởng Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân (Bài 6)

0
47

Sau ngày từ cùng về nước, Võ Nguyên Giáp được Bác giao nhiệm vụ xây dựng cơ sở cách mạng trong đồng bào các dân tộc thiểu sốở Cao Bằng và mở con đường Nam tiến để bắt liên lạc với phong trào cách mạng các tỉnh miền xuôi.

Chỉ huy trưởng Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân (Bài 6)
Lán Khuổi Nậm  (Pác Bó – Cao Bằng) , nơi họp Hội nghị Trung ương 8

Có lẽ đây là sự kiểm nghiệm cuối cùng của Bác Hồ đối với Võ Nguyên Giáp. Và ông đã thực sự hoàn thành nhiệm vụ một cách cực kỳ xuất sắc. Cơ sở cách mạngở Cao Bằng đã nhanh chóng ngày càng mở rộngra các tỉnh lân cận: Bắk Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang… Năm 1944, Cao Bằng đã có nhiều xã, tổng, châu hoàn toàn được giải phóng khỏi ách kìm kẹp của chính quyền thực dân, phong kiến. Hầu hết nhân dân các vùng được giải phóng đã tích cực tham gia các Hội cứu quốc  của Mặt trận Việt Minh như Hội Nông dân Cứu quốc, Hội Thanh niên Cứu quốc… Con đường Nam tiến  từ Pắc Bó, xuyên qua những triền núi cao Phia Uắc, Phia Bióoc đã nối được với miền xuôi ở Chợ Chu.

Chỉ huy trưởng Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân (Bài 6)
Lễ thành lập Đội Việt Nam giải phóng quân vào ngày 22/12/1944 tại khu rừng Trần Hưng Đạo, Nguyên Bình, Cao Bằng

Đầu năm 1941, Bác Hồđã triệu tập Hội nghị Trung ương lần thứ 8 tại lán Khuổi Nậm, Pắc Bó. Hội nghịđã phát triển và hoàn chỉnh chuyển hướng chỉđạo chiến lược cách mạng cúa Đảng, đồng thời chuyển hướng từ đấu tranh chính trị sang đấu tranh vũ trang. Hội nghị cũng chỉ ra biện pháp chuẩn bị lực lượng cho cuộc khởi nghĩa vũ trang. Đây rõ ràng là một bước ngoặt lịch sử, quyết định sự sống còn của dân tộc, thể hiện sự lãnh đạo sáng suốt của Bác Hồ. Tháng 12 năm 1944, như đã đoán được thời cơ thuận lợi sẽ đến, Bác trao cho Võ Nguyên Giáp, một người chưa một ngày qua trường lớp quân sự nào, nhiệm vụ đứng ra xây dựng Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, mà như lời tiên đoán của Bác Hồ: “Nó là khởi điểm của Giải phóng quân, nó sẽ đi suốt từ Nam chí Bắc, khắp đất nước Việt Nam”. Bác đã thấy trước đội quân nhỏ bé này sẽ trở thành một đội quân cách mạng kiên cường, anh dũng ra đời để làm nhiệm vụ lịch sử, chiến đấu giải phóng dân tộc, bảo vệ đất nước.

Chỉ huy trưởng Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân (Bài 6)
Đồn Phai Khắt bị Đội VNTTGP quân tiêu diệt
Chỉ huy trưởng Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân (Bài 6)
Lán Nà Lừa (Tân Lập, Tân Trào. Tuyên Quang), nơi lãnh tụ thường gặp và trao đổi công việc với Võ Nguyên Giáp và các cán bộ Trung ương

Ngày 22 tháng `12 năm 1944, theo chỉ thị trực tiếp của Bác Hồ, tại  khu rừng Trần Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày nay, một đội quân cách mạng, bách chiến, bách thắng, đã đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ được thành lập. Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân gồm 34 đội viên, trong đócó 31 nam và 3 nữ, tuyệt đối trung thành với cách mạng, được tuyển chọn trong các đội du kích của các tỉnh: Cao-Bắc-Lạng, dưới sự chỉ huy của đồng chí Võ Nguyên Giáp.

Chỉ huy trưởng Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân (Bài 6)
Võ Nguyên Giáp báo cáo với lãnh tụ Hồ Chí Minh về việc chuẩn bị Quốc dân Đại hội Tân trào tại lán Nà Lừa.
Chỉ huy trưởng Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân (Bài 6)
Bia đá ở khu rừng Trần Hưng Đạo, ghi danh sách 34 đội viên đầu tiên của Đội VNTTGP quân

Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, có nhiệm vụ dùng hành động chính trị kết hợp với vũ trang, để kêu gọi quần chúng vùng lên, chuẩn bị cơ sở chính trị và quân sự cho cuộc Tổng khởi nghĩa. Ngay sau khi thành lập, đội quân nhỏ bé ấy, với trang bị vũ khí hết sức thô sơ, chủ yếu là giáo, mác, đặc biệt chưa hề được qua huấn luyện quân sự, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chỉ huy trưởng Võ Nguyên Giáp, chỉ sau 3 ngày thành lập, đã lập tức tiến hành cuộc tập kích tấn công tiêu diệt gọn đồn Phai Khắt (ngày 25/12/1944)  và đồn Nà Ngần (ngày 26/12/1944), cà hai đồn đều do người Pháp chỉ huy.  Phát huy thắng lợi  vang dội đó, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, liên tiếp tổ chức tấn công quân phát xít Nhật, hạ đồn Đồng Mu (ngày 5/2/1945), phục kích đánh địch trên đường từ Nà Ngần đi bến Đình Ca (25/2/1945). Mở rộng khu giải phóng Cao-Bắc-Lạng và cổ vũ động viên nhân dân ta ngày càng thêm tin tưởng con đường khởi nghĩa vũ trang  của Đảng là tất thắng. Con đại bàng, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân vừa mới sinh thành, bất thần tung cánh đã làm cho kẻ thù khiếp sợ, ngày đêm mất ăn mất ngủ.

Ngày 9/3/1945, phát xít Nhật đánh , độc chiếm Đông Dương.

Ngày 12/3/1945, Trung ương Đảng ra chỉ thị “Nhật Pháp đánh nhau và hành động của chúng ta”, và kêu gọi đẩy mạnh phong trào kháng Nhật cứu nước, sẳn sàng chuẩn bị tổng khởi nghĩa khi có thời cơ.

Tháng 4/1945, Trung ương Đảng triệu tập Hội nghị  Quân sự Cách mạng Bắc Kỳ tại Hiệp Hoà, Bắc Giang. Hội nghị quyết định thống nhất các đội vũ trang: Cứu quốc quân và Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân thành Việt Nam Giải phóng quân.

Ngày 15/5/1945, Lễ thành lập Việt Nam Giải phóng quân được tổ chức tại Định Biên Thượng, Thái Nguyên. Việt Nam Giải phóng quân gồm 13 đại đội, do đồng chí Võ Nguyên Giáp phụ trách.

Chúng ta sẽ không ngạc nhiên trước ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946), trong một cuộc họp của Trung ương Đảng vấn đề được dặt ra là: “Ai sẽ là tổng chỉ huy quân đội”? rõ ràng Bác đã có dự kiến! Bác nói ngay: “Chú Văn (1) có thể làm được”. Lúc đó đội ngũ của Đảng không phải không có một số người đã từng được đào tạo ít nhiều về quân sự. Sau 35 năm đi tìm đường cứu nước, Bác đã nhận thấy muốn đưa dân tộc thoát khỏi kiếp nô lệ chỉ còn cách dựa vào chính sức mạnh của đồng bào mình, tiến hành một cuộc chiến đấu toàn dân, toàn diện  và lâu dài với kẻ thù. Những điều nêu trên chưa có tiền lệ trong lịch sử, do đó chưa có trường học. Chỉ với tầm nhìn của Bác mới phát hiện ra ở người cán bộ Đảng 35 tuổi – Võ Nguyên Giáp- chưa qua một trường lớp quân sự nào, có khả năng biến những tư tưởng của Người  thành hiện thực, làm nên Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, giành chính quyền trong cả nước.

Chỉ hơn một năm sau (1946), chiến tranh xẩy ra, đội quân hầu hết là nông dân chân đất, lần đầu tiên cầm vũ khí, rất có thể bị quân đội nhà nghề trang bị đầy đủ vũ khí hiện đại đánh tan trong vài ngày, nhưng đã đương đầu thắng lợi với quân đội viễn chinh Pháp, được đế quốc Mỹ ủng hộ, trong các trận giao chiến đầu tiên tại các làng mạc, thị trấn, thành phố và chỉ một năm sau (1947) tiếp tục đánh bại cuộc tiến công chiến lược lớn nhất vào căn cứ địa cách mạng Việt Bắc. Cùng với chiến thắng Việt Bắc, quân ta đã đập tan chiến lược “đánh nhanh thắng nhanh”  của quân Pháp. Và cuối cùng, dưới sự chỉ huy tài tình và sáng tạo của Võ Nguyên Giáp đã đập tan tập đoàn cứ điểm , buộc Chính phủ Pháp phải ký Hiệp định Geneve, lập lại hoà bình ở Đông Dương 1954.

——————–

(1)Văn là bí danh của Võ Nguyên Giáp

Trần Mạnh Thường

Nguồn tin: Báo Văn hiến Việt Nam


Mời các bạn xem các phần khác trong series Đại tướng Võ Nguyên Giáp:

Loạt bài viết của Nhiếp ảnh gia Trần Mạnh Thường về được đăng trên Tạp chí điện tử Văn Hiến Việt Nam

 • Võ Nguyên Giáp – Vị tướng tài ba ra đời vào mùa lũ (Bài 1)
 • Người mẹ tuyệt vời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Bài 2)
 • Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Thuở học trò đánh khăng đánh đáo (Bài 3)
 • Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Lao tù là trường học cách mạng (Bài 4)
 • Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Thầy giáo Trường Thăng Long (Bài 5)
 • Chỉ huy trưởng Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân (Bài 6)
 • Đại tướng, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam (Bài 7)
 • Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Tổng chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ (Bài 8)
 • Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên đường mòn Hồ Chí Minh (Bài 9)
 • Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Một tấm gương trong (Bài 10)
 • Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Trở về đất mẹ thân thương (Bài 11 – hết)
 • Hàng chục ngàn lượt người viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp dịp 30/4

 • Loading...

  BÌNH LUẬN

  Please enter your comment!
  Please enter your name here