Năm 2019, cơ cấu nông-lâm-ngư nghiệp sẽ chiếm 20% GRDP toàn tỉnh

0
23

Theo đó, năm 2019, tỉnh đề ra cơ cấu nông-lâm- sẽ chiếm 20% GRDP; giá trị sản xuất nông-lâm- 8.780 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2018 ( 5.645 tỷ đồng, tăng 2%; thuỷ sản 2.535 tỷ đồng, tăng 8,6%; lâm nghiệp 600 tỷ đồng, tăng 4,5% so với 2018); sản lượng lương thực 28,5 vạn tấn; tỷ trọng chăn nuôi chiếm 52,3% giá trị sản xuất ; tổng sản lượng 79.000 tấn; độ che phủ rừng 67,5%; tỷ lệ dân được dùng hợp vệ sinh 92%.

Năm 2019, cơ cấu nông-lâm-ngư nghiệp sẽ chiếm 20% GRDP toàn tỉnhĐội tàu đánh bắt hải sản của , huyện .

Theo đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp-PTNT cho biết, với phương châm phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh; cải thiện nhanh hơn đời sống của nông dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường sinh thái và đảm bảo quốc phòng-

Để đạt được mục tiêu này, các địa phương sẽ đẩy mạnh và triển khai quyết liệt chuyển đổi đất lúa thiếu nước sang cây trồng khác với diện tích chuyển đổi 3.348ha, trong đó: cây trồng cạn 1.548ha (vụ đông-xuân 926ha, hè-thu 622ha); lúa cá 1.800ha; chuyển đổi cơ cấu giống nhằm nâng cao tỷ lệ lúa chất lượng cao chiếm 65%, giống trung, ngắn ngày chiếm 62%. Đặc biệt, tỉnh sẽ có chủ trương ưu tiên cải hoán, đóng mới tàu cá có công suất trên 800CV khai thác xa bờ…

M.Văn

Nguồn bài viết: Báo

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here