Quảng Hải xây dựng nông thôn mới nâng cao

0
24

Quảng Hải xây dựng nông thôn mới nâng cao

Xã Quảng Hải, thị xã là 1 trong 6 xã trên địa bàn toàn tỉnh đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn nâng cao trong năm 2019. Hiện nay, cùng với việc duy trì các của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng , địa phương đang tập trung nâng cao các tiêu chí theo bộ tiêu chí nâng cao.

Theo đó, xã Quảng Hải tập trung xây dựng các tiêu chí trong bộ tiêu chí nâng cao liên quan đến , giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, phát triển sản xuất, hộ nghèo, thu nhập, tỷ lệ có việc làm thường xuyên, giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường, trật tự và hành chính công.

Để cụ thể hóa việc thực hiện, trước mắt, xã Quảng Hải tập trung mọi nguồn lực để nâng cấp các trường học nhằm duy trì đạt chuẩn, sửa chữa các nhà văn hóa thôn bị xuống cấp, thành lập mới các hợp tác xã để thực hiện có hiệu quả tiêu chí tổ chức sản xuất, nâng cao tỷ lệ lao động có việc làm ở

Nguồn bài viết: .vn

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here