Hội Nông dân tỉnh đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, giám sát

0
21

Hội Nông dân tỉnh đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, giám sát

Để nắm bắt tình hình sản xuất cũng như tâm tư nguyện vọng của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Theo đó, từ năm 2013 đến nay, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức 90 đợt kiểm tra chuyên đề, 157 đợt kiểm tra tại các tổ vay vốn , gần 900 cuộc kiểm tra các cơ sở Hội và 3.500 cuộc kiểm tra tại các chi hội, tổ hội.

Qua kiểm tra cho thấy, các tổ chức Hội đã thực hiện tốt những chương trình hoạt động liên quan đến cơ chế, chính sách trong phát triển , hỗ trợ nông dân như: Cơ chế hỗ trợ phát triển , mở rộng phạm vi hỗ trợ đối với các giống cây trồng, vật nuôi mới, khuyến khích sản xuất phát triển, đa dạng hóa sản phẩm, hàng hóa, nhất là những sản phẩm có đầu ra ổn định.

Để nâng cao hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát, các cấp Hội Nông dân sẽ tiếp tục , quán triệt nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm cho cán bộ hội viên, lên kế hoạch kiểm tra giám sát phù hợp, đồng thời xác định đúng nội dung, đối tượng nguồn lực thực hiện kiểm tra, giám sát, trong đó chú trọng đến các vấn đề quan trọng, được nông dân quan tâm.

Nguồn bài viết: .vn

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here