Làm tốt công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy trong tình hình mới

0
121

Đi qua năm 2018 với nhiều khó khăn, thách thức, trong thành tựu chung của tỉnh nhà với 18/21 chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra, có sự đóng góp quan trọng của hệ thống văn phòng cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp và các giải pháp tích cực, văn phòng cấp ủy các cấp đã khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong tình hình mới.

Làm tốt công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy trong tình hình mớiĐồng chí Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tuyến trao giấy khen của Văn phòng Tỉnh ủy cho các cá nhân.

Bám sát chương trình công tác toàn khóa và hàng năm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy đã cụ thể hóa thành kế hoạch từng quý, từng tháng và hàng tuần về từng mục tiêu, nhiệm vụ trong công tác phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng, quốc phòng – và đối ngoại một cách chu đáo, đạt hiệu quả cao.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của văn phòng cấp ủy trong năm 2018 là tham mưu cho cấp ủy và ban thường vụ cấp ủy lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội. Trong bối cảnh kinh tế – xã hội tỉnh nhà phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do hậu quả của sự cố môi trường biển, thiên tai gây ra, nhiệm vụ của văn phòng cấp ủy càng nặng nề hơn.

Văn phòng cấp ủy đã nỗ lực tham mưu và phối hợp tham mưu cho cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế – xã hội năm 2018; tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ sản xuất, kinh doanh; tích cực chỉ đạo sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng các mô hình sản xuất công nghệ cao có giá trị; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về ; công tác , quản lý đô thị và xúc tiến đầu tư; chống hạn; phòng cháy, chữa ; tăng cường công tác bảo vệ môi trường, chấn chỉnh kịp thời tình trạng khai thác tài nguyên khoáng sản, cát, sỏi lòng sông, lâm sản trái phép…

Năm 2018, Văn phòng Tỉnh ủy đã phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, có 18/21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,03%, thu đạt 4.102 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số công trình, dự án trọng điểm đưa vào sử dụng, đó là các dự án của Tập đoàn Vingroup tại Đồng Hới, dự án của Tập đoàn FLC, khách sạn Fullman; chỉ đạo giải quyết vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, dự án tạo quỹ đất tăng nguồn thu cho .

Một số dự án chậm tiến độ cũng đã được tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo rà soát, thu hồi. Đặc biệt, đã phối hợp tham mưu tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018 với chủ đề “Hợp tác và phát triển”, đã thu hút 66 dự án với tổng kinh phí được cấp phép đầu tư và ký biên bản thỏa thuận hợp tác đầu tư là 168.869 tỷ đồng, tương đương 7,34 tỷ USD. Hiện nay, đang tích cực xúc tiến triển khai các dự án đã đăng ký đầu tư.

Trên lĩnh vực quốc phòng – an ninh, văn phòng cấp ủy các cấp nói chung, Văn phòng Tỉnh ủy nói riêng đã tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt nhằm ổn định tình hình nhân dân, đấu tranh với các đối tượng cực đoan, lợi dụng sự cố môi trường biển, lợi dụng Dự thảo Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt và Luật An ninh mạng để kích động, lôi kéo nhân dân tụ tập đông người, tuần hành, biểu tình, gây rối, tạo áp lực đối với chính quyền.

Trong điều kiện có những khó khăn nhưng an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; chủ quyền an ninh được bảo đảm; công tác quân sự, quốc phòng, an ninh được triển khai toàn diện. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội được tăng cường; trật tự an toàn giao thông được chú trọng; tai nạn giao thông giảm cả 3 .

Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt. Những kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng; sự đổi mới trong tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết; hiệu quả của các chương trình hành động sau nửa nhiệm kỳ thực hiện… đều ghi dấu ấn đậm nét của văn phòng cấp ủy trong công tác tham mưu. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên.

Phương châm hành động xuyên suốt trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Tỉnh ủy là: “Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, biến lời nói thành hành động” và Quy định số 01-QĐ/TU ngày 3-3-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đạt nhiều kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến về chất lượng của đội ngũ cán bộ.

Với sự phối hợp tham mưu hiệu quả của hệ thống văn phòng cấp ủy, các cấp ủy đã triển khai nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; đổi mới lề lối làm việc, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, nhất là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; kiểm tra, xử lý khá kịp thời những vấn đề nổi lên, dư luận quan tâm. Đoàn kết nhất trí cao trong nội bộ Đảng và khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố, tăng cường.

Cùng với những kết quả trong công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh và công tác xây dựng Đảng, năm qua, đội ngũ cán bộ văn phòng cấp ủy các cấp đã làm tốt công tác tham mưu phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy với khối lượng công việc lớn, chất lượng ngày càng được nâng cao; đã có nhiều tiến bộ trong việc xây dựng, thẩm định các văn bản trình cấp ủy và văn bản hóa các kết luận của cấp ủy.

Riêng Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 1.274 văn bản trên tất cả các lĩnh vực; phục vụ chu đáo các hội nghị của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Công tác thông tin tổng hợp có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là việc tổ chức tốt các kênh thông tin, thu thập, nắm bắt và xử lý thông tin kịp thời, nhất là các vấn đề nổi lên về an ninh trật tự, an ninh ; phối hợp công tác giữa các ban xây dựng Đảng, Văn phòng HĐND tỉnh, UBND  tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, các đảng ủy trực thuộc, tổ chức cơ sở đảng trong công tác thông tin tổng hợp. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư được quan tâm chú trọng,giải quyết thấu tình, đạt lý, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác đối ngoại phối hợp tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt. Chương trình công tác đối ngoại, quản lý đoàn vào, đoàn ra thực hiện theo đúng quy định, mang lại hiệu quả cao, tăng cường mối quan hệ hợp tác quốc tế, quan hệ ngoại giao nhân dân.

Năm 2019, hoạt động của văn phòng cấp ủy diễn ra trong bối cảnh tỉnh ta thực hiện năm “nước rút”, có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Nhiệm vụ của văn phòng cấp ủy là bám sát chương trình toàn khóa, chương trình công tác năm 2019 của cấp ủy để tham mưu, phối hợp tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2019 và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra trên tất cả các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đối ngoại; tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7, Trung ương 8, Trung ương 9, Trung ương 10 (khóa XII), các nghị quyết, kết luận của Trung ương ban hành trong năm; theo dõi nắm tình hình, kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh, đột xuất, không để xảy ra tình trạng bất ngờ, bị động.

Đồng thời, không ngừng cải tiến, đổi mới phương pháp công tác, lề lối làm việc, đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy. Công tác thông tin tổng hợp phải kịp thời, nhanh nhạy, bảo đảm độ chính xác của thông tin.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt và tuân thủ các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ, công tác tài chính và quản trị, hậu cần của cấp ủy các cấp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống Đảng, Mặt trận, đoàn thể chính trị – xã hội ngày càng có hiệu quả cao; triển khai thực hiện tốt, hiệu quả Đề án vị trí việc làm trong hệ thống văn phòng cấp ủy, thực hiện phân công hợp lý, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tránh chồng chéo nhiệm vụ.

Đồng thời, chú trọng xây dựng, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác văn phòng trung thành, có tư tưởng đổi mới, tận tụy trong công việc, luôn giữ vững kỷ cương, kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Với sự quyết tâm và nỗ lực của hệ thống văn phòng cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở, tin rằng, chất lượng công tác tham mưu phục vụ cấp ủy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm 2019 sẽ tiếp tục được nâng cao, góp phần quan trọng cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 và của cả nhiệm kỳ, đưa vững tin trên hành trình phát triển.

Nguyễn Xuân Tuyến
(Chánh Văn phòng Tỉnh ủy)

Nguồn bài viết: Báo Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here