Sức mạnh từ các phong trào thi đua yêu nước

0
13

Với nội dung phong phú, hình thức đa dạng, ngày càng thực chất, các phong trào thi đua là động lực để các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh vươn lên về mọi mặt.  Việc nhận thức đúng đắn mục đích và ý nghĩa sâu sắc của các phong trào thi đua, nhất là 3 phong trào chính do Thủ tướng Chính phủ phát động đã thu hút toàn hệ thống chính trị tham gia, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thành công các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, xã hội của toàn tỉnh.

Thời gian qua, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng ” đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong các phong trào thi đua của các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp tỉnh cũng như hoạt động của các cụm, khối thi đua giai đoạn 2016 – 2020.

Từ phong trào này, toàn tỉnh đã có 52/159 xã đạt chuẩn mới. Chỉ tính riêng trong quý III năm 2018, tỉnh ta đã xây dựng, sửa chữa, nâng cấp được trên 186 km đường giao thông các loại; bê tông hóa, nâng cấp sửa chữa trên 20 km kênh mương; xây dựng, nâng cấp 25 công trình trường học, 89 phòng học, phòng chức năng… và nhiều công trình, hạng mục khác.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết , đô thị văn minh” được gắn với công tác giảm nghèo bền vững. Chỉ tính riêng năm 2018, toàn tỉnh đã trao tặng 80.055 suất quà, có tổng giá trị trên 24 tỷ đồng và 1.334 tấn gạo; đồng thời hoàn thành việc trao 1.500 con bò giống của Đề án 85 về hỗ trợ mua bò giống cho các hộ nghèo và vùng thường xuyên bị thiên tai ở các huyện, thị xã, thành phố để phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 – 2018.

Sức mạnh từ các phong trào thi đua yêu nướcHội thảo khoa học về thi đua yêu nước, một trong những điểm nhấn trong công tác thi đua khen thưởng năm 2018.

Đặc biệt, đã xây dựng và triển khai Đề án hỗ trợ xây dựng 37 nhà ở cho bà con vùng dân tộc thiểu số nghèo chưa có nhà ở thuộc hai xã Tân Trạch, của huyện Bố Trạch.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã phối hợp với Đài Phát thanh-Truyền hình tổ chức thành công chương trình truyền hình trực tiếp “Chung tay vì người nghèo”. Đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc tạo sức lan tỏa rộng lớn, hiệu quả cao.

Đồng chí Mai Xuân Toàn, Trưởng ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh cho biết: Để phong trào thi đua đi vào thực tiễn, ngay từ đầu năm, các cụm, khối thi đua trong tỉnh và các cơ quan, đơn vị đã phát động nhiều phong trào thi đua và tiến hành ký kết giao ước thi đua.

Nhờ đó, công tác thi đua khen thưởng của các khối thi đua đã có những chuyển biến tích cực, rõ nét, tiêu biểu, như: Khối Thi đua các ngành Nội chính, Khối Thi đua các ngành Kinh tế – Kỹ thuật, Khối Thi đua các ban Đảng, Khối Thi đua các ngành Văn hóa – Xã hội, Khối Thi đua các ngành dịch vụ… Các địa phương, các khối thi đua đã tích cực tham gia phong trào xây dựng để tặng cho các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách trên toàn tỉnh.

Nhờ tổ chức tốt các phong trào, các ban, ngành, đơn vị, địa phương đã phát huy được tính sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, và quần chúng nhân dân, xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực.

Trong sản xuất nông, lâm, , toàn tỉnh đã đẩy mạnh phong trào “Thi đua vì một nền nông nghiệp Việt Nam chất lượng cao, bảo đảm vệ sinh thực phẩm”, “Thi đua phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn”, “Thi đua trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng”…

Lĩnh vực – tiểu thủ đã phát động và triển khai sôi nổi phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Xanh – sạch – đẹp”, “Ổn định và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm”…

Ở lĩnh vực giáo dục và đào tạo, nhiều phong trào thi đua được triển khai sâu rộng và phát huy hiệu quả, như: “Dạy tốt, Học tốt”, “Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia”… gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Các phong trào “Thực hiện công tác lao động, chính sách người có công và công tác xã hội” (ngành Lao động – Thương binh và Xã hội), “Làm theo lời Bác, cán bộ y tế không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và dịch vụ y tế” (ngành Y tế)… tiếp tục được duy trì và phát triển.

Các cơ quan, đơn vị ở lĩnh vực quốc phòng, an ninh đã triển khai có hiệu quả phong trào thi đua ‘Vì an ninh Tổ quốc’, “Quyết thắng” gắn với cuộc vận động “Phát huy , cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Học tập, noi gương Võ Nguyên Giáp”…

Có thể nói, các phong trào thi đua được triển khai đều có sức lan tỏa sâu rộng với sự tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Qua đó, phát huy tinh thần đoàn kết trong toàn hệ thống chính trị để xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Nhật Văn

Nguồn bài viết: Báo Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here