Trang chủ An ninh - Quốc phòng Khối Công an các huyện, thị xã, thành phố ký kết giao...

Khối Công an các huyện, thị xã, thành phố ký kết giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019

0
13

Vừa qua, tại huyện Lệ Thủy, Khối Công an các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019.

Khối Công an các huyện, thị xã, thành phố ký kết giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019

Lễ ký kết giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019.

Theo đó, Khối Công an các huyện, thị xã, thành phố đã tiến hành ký kết giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019 với các nội dung: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công an, Công an tỉnh và địa phương về nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia, trật tự an toàn xã hội; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, cơ quan, doanh nghiệp và các tổ chức quần chúng làm công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở; tiếp tục thực hiện Đề án “Kiện toàn bộ máy và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII”; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu trong tình hình mới…         

Nguồn bài viết: QBTV.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây