14.6 C
New York
Thứ Ba, Tháng Năm 30, 2023

Phát huy vai trò hội viên trong tham gia xây dựng pháp luật

- Advertisement -

Để phát huy vai trò của Hội Luật gia trong công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật, thời gian qua, các hội viên trong Chi hội Luật gia Sở Tư pháp đã tham gia tích cực vào hoạt động lập pháp, lập quy của các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương. Đặc biệt, các hội viên đã đi sâu vào hoạt động tham gia góp ý các bộ luật, luật, các văn bản quy định chi tiết do các cơ quan Trung ương gửi lấy ý kiến và hoạt động góp ý, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của địa phương…

Trên cơ sở nhiệm vụ  được quy định tại Điều lệ Hội Luật gia “Tham gia xây dựng pháp luật”, bao gồm các nhiệm vụ: Đề xuất ý kiến xây dựng văn bản QPPL; trực tiếp tham gia soạn thảo dự thảo văn bản QPPL; tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật; kiến nghị với cơ quan nhà nước về những vấn đề xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật.

Trong những năm qua, các hội viên trong Chi hội Luật gia Sở Tư pháp (CHLG-STP) luôn tích cực giúp HĐND, UBND tỉnh trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách; góp phần cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; kịp thời thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, cụ thể hóa văn bản QPPL của cơ quan nhà nước ở Trung ương…

Phát huy vai trò hội viên trong tham gia xây dựng pháp luậtNhiều hội viên trong Chi hội Luật gia Sở Tư pháp luôn tham gia tích cực vào hoạt động lập pháp, lập quy của các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương.

Các hội viên CHLG-STP đã dành nhiều thời gian, tâm huyết, tích cực nghiên cứu, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ nhận thức chính trị – pháp lý, đạo đức nghề nghiệp để đóng góp cho hoạt động xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Trong năm 2018, các hội viên của CHLG-STP đã tham gia thẩm định, góp ý 65 văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của UBND và văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình và dự thảo văn bản QPPL của các cơ quan Trung ương gửi lấy ý kiến; tự kiểm tra 29 văn bản QPPL của UBND tỉnh và kiểm tra theo thẩm quyền 17 văn bản QPPL của HĐND, UBND cấp huyện; tham mưu công bố hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần đối với 119 văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành; thực hiện rà soát 479 văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành; tập hợp 919 văn bản để thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL nhiệm kỳ 2014 – 2018.

Trong những văn bản QPPL mà hội viên CHLG-STP tham gia thẩm định, góp ý, rất nhiều văn bản có đối tượng, phạm vi điều chỉnh rộng, đa dạng, tác động trực tiếp đến quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Nhiều văn bản liên quan đến chế độ chính sách cho người có công, các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Ngoài ra, một số dự thảo có chứa thủ tục hành chính, tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hoạt động thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước; ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương…

- Advertisement -

Thông qua công tác thẩm định, góp ý, kiểm tra, rà soát văn bản, hội viên CHLG-STP đã xác định đúng thẩm quyền về hình thức và thẩm quyền về nội dung ban hành văn bản QPPL, góp phần đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và đồng bộ với hệ thống văn bản QPPL hiện hành, đồng thời phù hợp với đặc điểm, điều kiện, tình hình thực tiễn của địa phương…

Trong quá trình công tác, các hội viên CHLG-STP, nhất là các hội viên đã và đang trực tiếp công tác tại bộ phận xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL luôn theo dõi tình hình thi hành pháp luật, tự hoàn thiện và nâng cao về kỹ năng, nghiệp vụ, thường xuyên nghiên cứu, cập nhật các thông tin, kiến thức, tình hình kinh tế, xã hội để phục vụ cho công tác chuyên môn cũng như các hoạt động của Hội…

Nhằm tiếp tục phát huy tốt vai trò của hội viên trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng văn bản QPPL, góp phần xây dựng Chi hội ngày càng vững mạnh, trở thành nồng cốt về tham gia góp ý, thẩm định văn bản của HĐND, UBND tỉnh, CHLG-STP đã và đang triển khai các giải pháp cơ bản như: Tiếp tục củng cố, kiện toàn và phát triển hội viên; tăng cường phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng, chuyên môn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy tốt vai trò của tổ chức hội và hội viên trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác góp ý, thẩm định văn bản QPPL…

Đồng thời, CHLG-STP tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để mỗi một hội viên nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác. Tiến hành tập hợp, khai thác tài năng, trí tuệ của những hội viên luật gia có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng nghề nghiệp trong lĩnh vực xây dựng pháp luật.

Chú trọng phối hợp trong việc tham mưu giúp HĐND, UBND nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác góp ý, thẩm định văn bản. Khẳng định rõ vai trò và giá trị pháp lý của văn bản thẩm định đối với các cơ quan có liên quan…

Ngoài ra, CHLG-STP luôn chú trọng đổi mới phương thức hoạt động của mình bằng việc xây dựng các chương trình, kế hoạch, hoạt động hàng quý, hàng năm để triển khai hoạt động một cách toàn diện, hiệu quả.

Tổ chức các hội nghị, hội thảo mang bản sắc riêng của Chi hội nhằm tạo diễn đàn cho các hội viên được trao đổi, thảo luận, thể hiện quan điểm của mình trong hoạt động góp ý, xây dựng văn bản QPPL, nhất là trong các đợt lấy ý kiến tham gia góp ý vào các dự thảo văn bản pháp luật quan trọng, có đối tượng, phạm vi điều chỉnh lớn, được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân và giới luật gia.

Tiếp đó, CHLG-STP còn đứng ra chủ trì đảm nhận một số công trình, nhiệm vụ trong hoạt động tham gia xây dựng pháp luật như: Soạn thảo văn bản QPPL; tổng hợp ý kiến hoặc phổ biến một số văn bản pháp luật; bổ sung thêm kinh phí; khai thác, phát huy năng lực, trách nhiệm của hội viên…

- Advertisement -

Luật gia Trà Đình Huân

Nguồn tin: Báo Quảng Bình

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,569Thành viênThích
342Người theo dõiTheo dõi
24,200Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm