Chạy thử Nissan Terra trên đường địa hình: Có hay như lời đồn?

0
30

Chạy thử Nissan Terra trên đường địa hình: Có hay như lời đồn?

Terra thể hjện rất tốt vai trò của một mẫu SUV trên đường địa hình với nhiều thử thách.

4banhteam (forum.autodaily.vn)

Nguồn bài viết: Autodaily

Loading...