Năm 2019, Quảng Trạch phấn đấu đạt thêm 10 tiêu chí nông thôn mới

0
54

Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, đến nay, huyện có 287 lượt mới đạt chuẩn, có 8 xã đã về đích mới.

Năm 2019, Quảng Trạch phấn đấu đạt thêm 10 tiêu chí nông thôn mới

Năm 2019, huyện Quảng Trạch phấn đấu đạt thêm 10 tiêu chí .

Theo kế hoạch, năm 2019, huyện Quảng Trạch phấn đấu đạt thêm 10 tiêu chí nông thôn mới, xã Quảng Hưng sẽ cán đích nông thôn mới.

Để đạt được mục tiêu trên, huyện Quảng Trạch đang tập trung chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, cán bộ phụ trách địa bàn tăng cường bám sát cơ sở để giúp các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí nông thôn mới; tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất , chú trọng nâng cao đời sống cho người dân; trong quá trình thực hiện phải theo hướng sát thực và bền vững, không để nợ đọng nguồn vốn.

Nguồn bài viết: .vn

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here