Toàn tỉnh có 4 địa phương giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 7% trở lên trong năm 2018

0
31

Thực hiện chương trình giảm nghèo-giải quyết việc làm năm 2018, đến nay toàn tỉnh có 4 địa phương tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 7% trở lên và số lượng đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài từ 100 người trở lên.

Toàn tỉnh có 4 địa phương giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 7% trở lên trong năm 2018Nhiều địa phương có các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Cụ thể, theo kết quả tổng hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, 4 địa phương, gồm: xã () có tỷ lệ hộ nghèo giảm 13,25% (từ 22,82% xuống còn 9,57%); xã Đồng Hóa () giảm 7,96% (từ 27,31% xuống còn 19,35%), xã Thanh Thạch () giảm 10,87% (từ 31,7% xuống còn 20,83%) và có 160 lao động được xuất cảnh sang làm việc có thời hạn tại các nước , Đài Loan…; xã () giảm 7,08% (từ 19,11% xuống còn 12,03%) và lập hồ sơ cho 200 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. 

Trên cơ sở đó, các địa phương nói trên đề nghị được tặng bằng khen của Chủ tịch vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm năm 2018.

N.L

Nguồn bài viết: Báo

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here