Minh Hóa triển khai công tác giảm nghèo năm 2019

0
21

UBND huyện vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác giảm nghèo năm 2019.

Minh Hóa triển khai công tác giảm nghèo năm 2019

UBND huyện Minh Hóa tổ chức hội nghị triển khai công tác giảm nghèo năm 2019.

Năm 2018, huyện Minh Hóa đã giảm được trên 1.000 hộ nghèo, đời sống của người dân từng bước được nâng lên, hạ tầng giao thông được chú trọng đầu tư, qua đó đáp ứng nhu cầu đi lại và giao thương hàng hóa của người dân. 

Tuy nhiên, công tác giảm nghèo của huyện Minh Hóa vẫn bộc lộ những hạn chế, đó là: Một số địa phương chưa có sự chỉ đạo quyết liệt đối với công tác này; cán bộ làm công tác giảm nghèo chưa phát huy hết trách nhiệm; một bộ phận người dân vẫn còn trông chờ, ỷ lại vào các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Năm 2019, huyện Minh Hóa phấn đấu đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm 7,3%; hộ cận nghèo giảm 14,3%; tăng khả năng tiếp cận với các dịch vụ xã hội cho người nghèo; đẩy mạnh công tác , vận động nhằm khơi dậy trong mỗi người dân ý thức vươn lên thoát nghèo.

Nguồn bài viết: .vn

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here