Tuyên Hóa: Nguồn vốn cho vay vùng khó khăn đạt trên 100 tỷ đồng

0
16

Chương trình cho vay hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn nhằm hỗ trợ các hộ gia đình không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang cư trú tại các xã, thị trấn thuộc vùng khó khăn theo quy định của Chính phủ.

Tuyên Hóa: Nguồn vốn cho vay vùng khó khăn đạt trên 100 tỷ đồng huyện thực hiện thủ tục giao vốn cho hộ sản xuất vùng khó khăn.

Tuyên Hóa có 16 xã, thị trấn được thụ hưởng chương trình tín dụng này thông qua Ngân hàng chính sách xã hội huyện. Được thực hiện từ năm 2007, đến nay tổng chỉ tiêu nguồn vốn giao thực hiện là 100,9 tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay đạt 95,5 tỷ đồng với 2,4 ngàn hộ dư nợ, bình quân dư nợ 39,8 triệu đồng/hộ.

Hiện, dư nợ chương trình chiếm tỷ trọng 19% trong tổng dư nợ cho vay của Ngân hàng chính sách xã hội huyện. Một số xã, thị trấn có dư nợ cao như: 28,4 tỷ đồng; Tiến Hóa 12,3 tỷ đồng; Hương Hóa 8,7 tỷ đồng.

Chương trình tín dụng này đã đáp ứng nhu cầu vay vốn của các hộ gia đình vùng khó khăn không thuộc hộ nghèo hay hộ cận nghèo, với lãi suất và thời gian cho vay phù hợp với chu kỳ sản xuất, kinh doanh.

Hiền Phương

Nguồn bài viết: Báo

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here