Lãnh đạo tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 3/2019

0
61

Ngày 15/3/2019, tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh, lãnh đạo tỉnh đã tổ chức phiên tiếp công dân định kỳ tháng 3/2019. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực chủ trì phiên tiếp.

Lãnh đạo tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 3/2019

Tham gia phiên tiếp còn có đại diện lãnh đạo , Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Hội Nông dân tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở và Phát triển , Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở – Thương binh và Xã hội, Sở và UBND thành phố .

Tại phiên tiếp, Hội đồng Tiếp công dân tỉnh đã tiếp 15 lượt tiếp/23 công dân với 15 vụ việc, trong đó 02 khiếu nại, 03 tố cáo và 10 kiến nghị, phản ánh.

Sau khi nghe công dân trình bày và ý kiến của các sở, ngành, cơ quan có liên quan, chủ trì phiên tiếp công dân đã kết luận cụ thể từng trường hợp và giao cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, đồng chí cũng giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh (Ban Tiếp công dân tỉnh) theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nội dung đã kết luận tại phiên tiếp đối với các cơ quan liên quan, kịp thời báo cáo UBND tỉnh.

Minh Tuyển (Ban Tiếp công dân)

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here