Lệ Thủy: Phấn đấu giải quyết việc làm cho 5.300 lao động

0
49

Để hoàn thành các chỉ tiêu về giải quyết việc làm, ngay từ đầu năm 2019, Phòng -Thương binh và Xã hội huyện đã ban hành kế hoạch về công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho ; phối hợp với Phòng Kinh tế hạ tầng, và Phát triển nông thôn, các trung tâm dạy nghề tổ chức dạy nghề và đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm cho người lao động.

Với những giải pháp cụ thể gắn với tình hình thực tế của từng địa phương và sự nỗ lực của các ban, ngành, công tác giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả khả quan.

Năm 2018, huyện Lệ Thủy đã giải quyết việc làm cho hơn 4.900 lao động, trong đó, xuất khẩu 350 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đào tạo nghề cho 530 học viên, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 65%, tăng 2% so với năm 2017.

Lệ Thủy: Phấn đấu giải quyết việc làm cho 5.300 lao độngCông tác hỗ trợ giải quyết việc làm cho lao động nông thôn luôn được huyện Lệ Thủy chú trọng. Ảnh: Đ. Vân

Năm 2019, huyện Lệ Thủy phấn đấu giải quyết việc làm cho 5.300 lao động, chủ yếu người lao động được làm việc trong các lĩnh vực – xây dựng; nông nghiệp, và lĩnh vực dịch vụ – thương mại.

Để đạt được mục tiêu đề ra, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác về ý nghĩa, tầm quan trọng, nâng cao nhận thức của người dân về công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, địa phương tăng cường , hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt đào tạo nghề cho lao động ở các xã đăng ký đạt xã NTM năm 2019 và 3 xã miền biển.

Đồng thời, huyện khuyến khích, tạo điều kiện thuận cho người lao động vay vốn, phát triển kinh tế và nhân rộng các mô hình kinh tế nhằm giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn.

       Hồng Mến

(Đài TT-TH Lệ Thủy)

Nguồn tin: Báo

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here