Quảng Bình: Phân bổ 22 tỷ đồng cho Dự án Phát triển rừng phòng hộ, đặc dụng và sản xuất

0
130

vừa có Quyết định số 947/QĐ-UBND về việc phân khai kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2019.

Theo đó, ngày 18/3/2019 UBND tỉnh phân bổ cho Dự án Phát triển , đặc dụng và sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2019 với tổng số vốn 22 tỷ đồng, trong đó lâm sinh trên 16 tỷ đồng, xây dựng cơ sở hạ tầng hơn 3,5 tỷ đồng, quản lý dự án hơn 1,6 tỷ đồng; kinh phí khuyến lâm 525 triệu đồng.

Quảng Bình: Phân bổ 22 tỷ đồng cho Dự án Phát triển rừng phòng hộ, đặc dụng và sản xuấtTỉnh Quảng Bình phân bổ 22 tỷ đồng cho Dự án Phát triển rừng phòng hộ, đặc dụng và sản xuất trong năm 2019

Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở và Phát triển , Ban Quản lý Dự án bảo vệ và phát triển rừng tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch được giao; chủ đầu tư triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao; quản lý sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và có hiệu quả.

Hồng Thiệu

Nguồn tin: Báo Tài nguyên & Môi trường

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here