19.7 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Sáu 9, 2023

"Bảo đảm thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019" (*)

- Advertisement -

Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh khóa XVII ngày 29-3-2019 của đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

"Bảo đảm thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019" (*)Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVII đã thông qua 5 nghị quyết quan trọng và bầu bổ sung Chánh Văn phòng HĐND tỉnh.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQVN tỉnh,
Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh và các vị khách mời,

Qua một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 9, kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh khóa XVII đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết về: điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công; phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019; thông qua chủ trương chuyển đổi mục đích rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; bổ sung kế hoạch thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở-Dự án thành phần tỉnh Quảng Bình.

>> Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khoá XVII: Thông qua 5 nghị quyết quan trọng và bầu bổ sung Chánh văn phòng HĐND tỉnh

HĐND tỉnh cũng đã thống nhất với Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về giải quyết các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp thứ 8 và kỳ họp thứ 9 của HĐND tỉnh khóa XVII; tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên thường trực, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tích cực chỉ đạo, triển khai thực hiện các nghị quyết mà HĐND tỉnh đã thông qua tại kỳ họp; đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.

- Advertisement -

Trong đó, chỉ đạo các cơ quan hữu quan sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quản lý chất lượng, tiến độ các dự án đầu tư công; điều chỉnh các thủ tục liên quan đảm bảo theo quy định pháp luật về việc khai thác vật liệu phục vụ thi công Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa nước Phú Vinh (vốn vay WB); triển khai thực hiện đúng mục đích, có hiệu quả vốn vay từ WB để thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở tỉnh Quảng Bình; quản lý việc sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 đảm bảo đúng đối tượng, phát huy hiệu quả nguồn vốn; việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch và thực tiễn, không để lãng phí đất hoặc sử dụng sai mục đích.

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh,

Kỳ họp thứ 9 là kỳ họp bất thường đầu tiên giải quyết các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp thường lệ theo quy định tại Nghị quyết 629/2019/UBTVQH14 ngày 30-1-2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn một số hoạt động của HĐND. Theo quy định, số lượng các kỳ họp bất thường, thời điểm tổ chức kỳ họp bất thường phụ thuộc vào yêu cầu, nhiệm vụ phát sinh tại địa phương để xem xét, giải quyết. Do đó, thời gian tới, HĐND tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức các kỳ họp bất thường khác để xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng, cấp bách phát sinh giữa 2 kỳ họp.

Kỳ họp lần này diễn ra đúng vào thời điểm kết thúc Quý I/2019. Nhìn lại 3 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định, vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng khá. Sản xuất vụ đông-xuân thực hiện đúng lịch thời vụ và tiến độ đề ra; chăn nuôi phát triển cơ bản ổn định, thực hiện tốt việc phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh, đặc biệt là đã triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi không để lây lan trên địa bàn tỉnh. Sản xuất công nghiệp có mức tăng trưởng ổn định, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,3%; thu ngân sách đạt 22,1% kế hoạch. Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện.

Một số dự án trọng điểm đang được triển khai. Kết cấu hạ tầng được chú trọng đầu tư. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã tập trung huy động và sử dụng các nguồn lực để thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra. Lĩnh vực văn hóa-xã hội được triển khai có hiệu quả; công tác bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm. Quốc phòng-an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Công tác chỉ đạo triển khai một số dự án chưa thật quyết liệt. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng còn thấp; một số doanh nghiệp gặp khó khăn về nguồn vốn, phương án sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm; công tác giải phóng mặt bằng của một số công trình, dự án còn chậm, có một số nơi còn vướng mắc.

Thực hiện các thủ tục hành chính chưa đồng bộ, có nơi còn hạn chế. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giảm mạnh (năm 2018 giảm 10% so với năm 2017). Công tác quản lý, bảo vệ rừng ở một số nơi thiếu chặt chẽ, còn xảy ra sai phạm. Một số mặt thuộc lĩnh vực văn hóa-xã hội chuyển biến chưa tích cực. Các vụ đốt pháo hoa, pháo nổ trái phép trong dịp Tết Nguyên đán vẫn còn xảy ra. Việc làm, đời sống của nhân dân ở một số nơi còn gặp khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo, nhất là vùng miền núi, vùng dân tộc thiểu số còn cao. Tình hình an ninh trật tự ở một số nơi còn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp.

Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân và các đồng chí,

- Advertisement -

Nhiệm vụ trong thời gian tới là hết sức nặng nề, Quý II năm 2019 là thời điểm cần phải tập trung đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, phấn đấu về đích sớm một số chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2019-năm “nước rút” thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành tiếp tục chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, tập trung vào các vấn đề còn nhiều hạn chế, khó khăn, vướng mắc để hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu mà nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra. Trong đó, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

(1) Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, tập trung chỉ đạo chăm sóc, thu hoạch vụ đông-xuân, triển khai vụ hè thu đảm bảo đúng thời vụ. Lưu ý các giải pháp phòng, chống hạn hán, có biện pháp tích nước, tiết kiệm nước để bảo đảm đủ nước cho vụ đông xuân, vụ hè-thu và sinh hoạt của người dân.

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng trong mùa khô; nêu cao trách nhiệm của các chủ rừng, các cơ quan, tổ chức và người dân trong công tác bảo vệ rừng. Chủ động có biện pháp ngăn chặn, xử lý kiên quyết các vụ phá rừng và vi phạm lâm luật. Điều tra và xử lý nghiêm các trường hợp phá rừng tại Lâm trường Trường Sơn và tại Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.

(2) UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp cấp bách để khống chế dịch bệnh, hạn chế thấp nhất mức độ ảnh hưởng đến sản xuất và tiêu dùng; quyết tâm ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi không lây lan vào địa bàn tỉnh ta.

(3) Tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; ưu tiên nguồn lực cho các xã phấn đấu đạt nông thôn mới trong năm 2019, xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, nhân rộng mô hình khu dân cư kiểu mẫu; thực hiện bảo đảm bền vững các tiêu chí, hạn chế nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới.

(4) Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, nhất là đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Tập trung chỉ đạo các dự án trọng điểm về công nghiệp; tăng cường chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, khẩn trương xây dựng khu tái định cư Dự án Trung tâm Nhiệt điện Quảng Trạch; phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoàn thành các thủ tục cần thiết để khởi công dự án.

(5) Quý II là mùa cao điểm du lịch, vì vậy cần tập trung nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ, du lịch và các sản phẩm du lịch; đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá, mở rộng thị trường du lịch, nhất là thị trường có tiềm năng; tăng cường kêu gọi đầu tư, lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực thực sự đầu tư phát triển du lịch của tỉnh. Đẩy mạnh công tác xúc tiến du lịch trong và ngoài nước, xúc tiến mở lại các đường bay đã tạm dừng và khai thác thêm đường bay mới phục vụ khách du lịch.

Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án về du lịch. Tạo mọi điều kiện thuận lợi, giải quyết đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật để triển khai các dự án theo cam kết.

(6) Tích cực chỉ đạo để hoàn thành Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 (nay điều chỉnh thành Quy hoạch tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch 2017).

(7) Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường; chú trọng quản lý chặt chẽ đất đai ở cấp xã; rà soát để thu hồi đất các dự án quá hạn không triển khai hoặc triển khai chậm tiến độ. UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ, phải đảm bảo thực hiện đúng cam kết với tỉnh và đúng pháp luật. Đồng thời, ngăn chặn tình trạng khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép. Tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án tạo quỹ đất đã có chủ trương đầu tư để tăng thu ngân sách và giải quyết nhu cầu đất ở cho nhân dân.

(8) Thực hiện tốt các mặt thuộc lĩnh vực văn hóa-xã hội, giáo dục-đào tạo, y tế, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững và các chính sách an sinh xã hội. Tăng cường các hoạt động văn hóa, thông tin, truyền thông nhằm phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Chuẩn bị và tổ chức tốt chuỗi các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh và 70 năm Ngày Quảng Bình quật khởi và các ngày lễ lớn trong năm.

(9) Tăng cường quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội, nhất là dịp Lễ 30-4 và 1-5. Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, bảo đảm cho công tác tiếp dân được thực hiện đầy đủ, đặc biệt là đối với cấp huyện, cấp xã. Làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019.

(10) Nâng cao chất lượng quản lý, năng lực điều hành của chính quyền các cấp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm tối đa các thủ tục hành chính; chú trọng nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh.

Đề nghị các vị đại HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ đại biểu; phối hợp tốt với các sở, ban, ngành và địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ; cùng với UBND tỉnh bảo đảm thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019 của tỉnh đã đề ra.

Thường trực HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận, đại diện các cơ quan, ban, ngành liên quan và các vị đại biểu HĐND đã tham dự và đóng góp ý kiến cho kỳ họp. Cám ơn các cơ quan báo chí đã đến dự và tuyên tuyền về kỳ họp.

Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 9 của HĐND tỉnh khóa XVII.

Xin chúc toàn thể quý vị đại biểu và tất cả các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

———————————————————————–
(*) Đầu đề được tòa soạn rút từ bài phát biểu

Nguồn tin: Báo Quảng Bình

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,556Thành viênThích
342Người theo dõiTheo dõi
24,200Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm