5.4 C
New York
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 4, 2022

Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

- Advertisement -

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình; Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình thông báo đấu giá đối với các tài sản sau:

I. Quyền sử dụng đất thuộc TĐ số 854, TBĐ số 07. Địa chỉ thửa đất: Xóm Nam, xã Quảng Thuận, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (nay là TDP Nam, phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình).

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình; Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2. Tổ chức có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình; Địa chỉ: Số 03, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

3. Thông tin về tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 854, tờ bản đồ số 07; Có diện tích 181,0m2; Hình thức sử dụng: riêng: 181,0m2; Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn: 181,0m2; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; Địa chỉ thửa đất: Xóm Nam, xã Quảng Thuận, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (nay là TDP Nam, phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình).

Giá khởi điểm: 268.882.740,đồng (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi tám triệu, tám trăm tám mươi hai nghìn, bảy trăm bốn mươi đồng). (Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các khoản chi phí khác theo quy định hiện hành của Nhà nước).

– Tiền đặt trước: Nộp 53.770.000,đồng/hồ sơ đăng ký (Bằng chữ: Năm mươi ba triệu, bảy trăm bảy mươi nghìn đồng).

– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000,đồng/hồ sơ đăng ký. (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng).

- Advertisement -

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

* Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

– Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu, hoàn thiện thủ tục về hồ sơ và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá trong thời hạn quy định;

– Cam kết đã xem tài sản, chấp nhận hiện trạng của tài sản đấu giá và trả ít nhất bằng giá khởi điểm đã được thông báo;

– Phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

* Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

5. Thời hạn, địa điểm xem tài sản, nộp tiền đặt trước, đăng ký tham gia đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản:

– Thời hạn xem tài sản, đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 16/4/2019 đến 16h00/ ngày 23/4/2019.

- Advertisement -

– Thời gian nộp tiền đặt trước từ 07h30/ ngày 19/4/2019 đến 16h00/ ngày 23/4/2019.

– Thời gian tổ chức đấu giá tài sản: Vào lúc 08h00/ ngày 25/4/2019; Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

– Địa điểm xem tài sản: Phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình).

(Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc).

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm. Điện thoại 0232.3 825 406 (Gặp đ/c Sự).

II. Quyền sử dụng đất thuộc TĐ số 57, TBĐ số 42. Địa chỉ thửa đất và tài sản gắn liền với đất: Thôn Xuân Kiều, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. 

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình; Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2. Tổ chức có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình; Địa chỉ: Số 03, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

3. Thông tin về tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 57, tờ bản đồ số 42; Có diện tích 706,6m2; Hình thức sử dụng: Riêng: 706,6m2; Mục đích sử dụng đất: Đất ở: 200,0m2; Đất trồng cây hàng năm khác: 506,6m2; Thời hạn sử dụng: Đất ở: Lâu dài; Đất trồng cây hàng năm khác: Đến tháng 5/2027; Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng QSD đất: Công nhận QSD đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất 200m2: Công nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất 506,6m2 và tài sản gắn liền với đất là 01 nhà kho; diện tích xây dựng: 264,0m2; Địa chỉ thửa đất và tài sản gắn liền với đất: Thôn Xuân Kiều, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Giá khởi điểm: 1.039.457.610,đồng (Bằng chữ: Một tỷ, không trăm ba mươi chín triệu, bốn trăm năm mươi bảy nghìn, sáu trăm mười đồng).

(Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các khoản chi phí khác theo quy định hiện hành của Nhà nước).

– Tiền đặt trước: Nộp 207.800.000,đồng/hồ sơ đăng ký.

– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000,đồng (Bằng chữ: Năm trăm ngìn đồng)/01 hồ sơ đăng ký.

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

* Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

– Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu, hoàn thiện thủ tục về hồ sơ và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá trong thời hạn quy định;

– Cam kết đã xem tài sản, chấp nhận hiện trạng của tài sản đấu giá và trả ít nhất bằng giá khởi điểm đã được thông báo;

– Phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

* Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

5. Thời hạn, địa điểm xem tài sản, nộp tiền đặt trước, đăng ký tham gia đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản:

– Thời hạn xem tài sản, đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 16/4/2019 đến 16h00/ ngày 23/4/2019.

– Thời gian nộp tiền đặt trước từ 07h30/ ngày 19/4/2019 đến 16h00/ ngày 23/4/2019.

– Thời gian tổ chức đấu giá tài sản: Vào lúc 14h00/ ngày 25/4/2019; Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

– Địa điểm xem tài sản: Xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

(Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc).

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm. Điện thoại 0232.3 825 406 (Gặp đ/c Sự).

III. Quyền sử dụng đất thuộc TĐ số 115 và 147, TBĐ số 42. Địa chỉ thửa đất và tài sản gắn liền với đất: Thôn Thanh Lương, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. 

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình; Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2. Tổ chức có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình; Địa chỉ: Số 03, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

3. Thông tin về tài sản đấu giá:

– Tài sản thứ nhất: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 115, tờ bản đồ số 42; Có diện tích 220,0m2; Hình thức sử dụng: riêng: 220,0m2; Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn (đất ở: 220m2);Thời hạn sử dụng: Đất ở: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; nhận QSD đất do chuyển nhượng QSD đất và tài sản gắn liền với đất là 01 nhà ở cấp 4; 02 tầng; Loại nhà ở riêng lẽ; diện tích xây dựng: 118,2m2; diện tích sàn: 236,4m2; Hình thức sở hữu riêng; Địa chỉ thửa đất và tài sản gắn liền với đất: Thôn Thanh Lương, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Giá khởi điểm: 949.577.580,đồng (Bằng chữ: Chín trăm bốn mươi chín triệu, năm trăm bảy mươi bảy nghìn, năm trăm tám mươi đồng).

– Tài sản thứ hai: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 147, tờ bản đồ số 42; Có diện tích 230m2; Hình thức sử dụng: riêng: 230m2; Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng QSD đất; nhà nước công nhận QSD đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất 230m2 và tài sản gắn liền với đất là 01 nhà ở cấp 4; Loại nhà ở riêng lẽ; diện tích xây dựng: 108,3m2; Hình thức sở hữu riêng; Địa chỉ thửa đất và tài sản gắn liền với đất: Thôn Thanh Lương, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Giá khởi điểm: 502.052.580,đồng (Bằng chữ: Năm trăm lẻ hai triệu không trăm năm mươi hai nghìn năm trăm tám mươi đồng).

(Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các khoản chi phí khác theo quy định hiện hành của Nhà nước).

– Tiền đặt trước: Tài sản thứ nhất nộp 189.900.000,đồng/hồ sơ đăng ký và Tài sản thứ hai nộp 100.400.000,đồng/hồ sơ đăng ký.

– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000,đồng (Bằng chữ: Năm trăm ngìn đồng)/01 hồ sơ đăng ký.

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

* Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

– Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu, hoàn thiện thủ tục về hồ sơ và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá trong thời hạn quy định;

– Cam kết đã xem tài sản, chấp nhận hiện trạng của tài sản đấu giá và trả ít nhất bằng giá khởi điểm đã được thông báo;

– Phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

* Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

5. Thời hạn, địa điểm xem tài sản, nộp tiền đặt trước, đăng ký tham gia đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản:

– Thời hạn xem tài sản, đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 16/4/2019 đến 16h00/ ngày 23/4/2019.

– Thời gian nộp tiền đặt trước từ 07h30/ ngày 19/4/2019 đến 16h00/ ngày 23/4/2019.

– Thời gian tổ chức đấu giá tài sản: Vào lúc 15h00/ ngày 25/4/2019; Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

– Địa điểm xem tài sản: Xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

(Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc).

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm. Điện thoại 0232.3 825 406 (Gặp đ/c Sự).

IV. Quyền sử dụng đất thuộc TĐ số 628, 629, TBĐ số 04. Địa chỉ thửa đất: Tiểu khu 1, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình; Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2. Tổ chức có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình; Địa chỉ: Số 03, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

3. Thông tin về tài sản đấu giá:

– Tài sản thứ nhất:

Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 628, tờ bản đồ số 04; Có diện tích 132,0m2; (Thửa đất có 42,0m2 đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình đường Trần Hưng Đạo); Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; Địa chỉ thửa đất: Tiểu khu 1, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

– Tài sản thứ hai:

Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 629, tờ bản đồ số 04; Có diện tích 132,0m2; (Thửa đất có 42,0m2 đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình đường Trần Hưng Đạo); Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; Địa chỉ thửa đất: Tiểu khu 1, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Giá khởi điểm của hai tài sản: 844.240.320, đồng (Bằng chữ: Tám trăm bốn mươi bốn triệu, hai trăm bốn mươi nghìn, ba trăm hai mươi đồng). (Bán trọn gói 2 tài sản). (Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các khoản chi phí khác theo quy định hiện hành của Nhà nước).

– Tiền đặt trước: 168.800.000,đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi tám triệu, tám trăm nghìn đồng).

– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000,đồng (Bằng chữ: Năm trăm ngìn đồng)/01 hồ sơ đăng ký.

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

* Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

– Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu, hoàn thiện thủ tục về hồ sơ và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá trong thời hạn quy định;

– Cam kết đã xem tài sản, chấp nhận hiện trạng của tài sản đấu giá và trả ít nhất bằng giá khởi điểm đã được thông báo;

– Phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

* Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

5. Thời hạn, địa điểm xem tài sản, nộp tiền đặt trước, đăng ký tham gia đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản:

– Thời hạn xem tài sản, đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 29/3/2019 đến 16h00/ ngày 05/4/2019.

– Thời gian nộp tiền đặt trước từ 07h30/ ngày 03/4/2019 đến 16h00/ ngày 05/4/2019.

– Thời gian tổ chức đấu giá tài sản: Vào lúc 08h00/ ngày 08/4/2019; Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

– Địa điểm xem tài sản: Tiểu khu 1, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. (Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc).

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm. Điện thoại 0232.3 825 406 (Gặp đ/c Sự).

V. Quyền sử dụng đất thuộc TĐ số 9, TBĐ số 13. Địa chỉ thửa đất: Phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình; Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2. Tổ chức có tài sản đấu giá: Ngân hàng Agribank Chi nhánh Quang Trung Quảng Bình; Địa chỉ: Số 48, đường Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

3. Thông tin về tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất có diện tích 121,2m2, thuộc thửa đất số 9, tờ bản đồ số 139; Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận QSD đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất là một ngôi nhà cấp 4; Diện tích xây dựng: 93,6 m2; Diện tích sàn: 93,6 m2. Địa chỉ thửa đất: Phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

– Giá khởi điểm: 1.300.000.000,đồng (Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm triệu đồng). (Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác theo quy định).

– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000,đồng/01 hồ sơ đăng ký.

– Tiền đặt trước: Nộp 260.000.000đồng/01 hồ sơ đăng ký.

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

* Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

– Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá trong thời hạn quy định;

– Cam kết đã xem tài sản, chấp nhận hiện trạng của tài sản đấu giá và trả ít nhất bằng giá khởi điểm đã được thông báo;

– Phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

* Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

5. Thời hạn, địa điểm xem tài sản, nộp tiền đặt trước, đăng ký tham gia đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản:

– Thời hạn xem tài sản, đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 01/4/2019 đến 16h00/ ngày 08/4/2019.

– Thời gian nộp tiền đặt trước từ 07h30/ ngày 04/4/2019 đến 16h00/ ngày 08/4/2019.

– Thời gian tổ chức đấu giá tài sản: Vào lúc 08h00/ ngày 10/4/2019.

– Địa điểm xem tài sản: Phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

(Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc).

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm. Điện thoại 0232.3 825 406 (Gặp đ/c Sự).

VI. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc TĐ số 440, TBĐ số 06 tại thôn Lệ Kỳ 1, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình; Số 52 Nguyễn Hữu Cảnh, Đồng Hới, Quảng Bình.

2. Tổ chức có quyền đưa tài sản ra đấu giá: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình; Số 56 Nguyễn Hữu Cảnh, Đồng Hới, Quảng Bình

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 440, tờ bản đồ số 06, diện tích 328,0m2 tại thôn Lệ Kỳ 1, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BĐ576459 mang tên ông Nguyễn Minh Trung và bà Trần Thị Lành.

(Chi tiết, hiện trạng tài sản theo Biên bản về việc cưỡng chế kê biên xử lý tài sản ngày 25/7/2018 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình)

– Giá khởi điểm: 259.172.640,đồng (Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác theo quy định).

– Tiền đặt trước: 51.834.000 đồng.

4.Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Vào lúc 14h00/ ngày 26/4/2019 tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản. (Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên, không giới hạn số vòng).

5.Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá:

– Điều kiện tham gia đấu giá: Là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện có đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản; thực hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định

– Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản: Từ 07h30/ ngày 08/4/2019 đến 16h30/ ngày 23/4/2019;

– Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07h30/ ngày 19/4/2019 đến 16h30/ ngày 23/4/2019 vào Tài khoản Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình mở tại ngân hàng thương mại.

Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, điện thoại: 0232.3533568 (Gặp đ/c Nhung).

Sơ đồ thửa đất:

Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Hình ảnh tài sản:

Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Nguồn tin: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,867Thành viênThích
329Người theo dõiTheo dõi
23,300Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm