4 C
New York
Thứ Năm, Tháng Mười Hai 1, 2022

Thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản

- Advertisement -

Ngày 04/4/2019, tại trụ sở UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo Chương trình Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản tỉnh (Ban chỉ đạo 188) triển khai nhiệm vụ năm 2019 và các giải pháp cấp bách để khắc phục thẻ vàng của EC đối với thủy sản Việt Nam do đồng chí Lê Minh Ngân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì. Tham dự có các Thành viên Ban chỉ đạo 188 tỉnh; đại diện lãnh đạo: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ, Hội Nông dân tỉnh; Đại diện lãnh đạo: Chi cục Thủy sản, Ban quản lý Cảng cá Quảng Bình; Đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, Phòng Kinh tế thành phố, thị xã.

Sau khi nghe đồng chí Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả thực hiện Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản và các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU) năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 188 tỉnh kết luận:

Năm 2018, trên cơ sở Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo, các thành viên Ban chỉ đạo đã bám sát nhiệm vụ được phân công, tích cực tham mưu, chỉ đạo sở, ngành, đơn vị, địa phương mình triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, công tác chống khai thác IUU trên địa bàn. Cơ quan thường trực đã tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo kịp thời ban hành nhiều văn bản triển khai đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, nhất là trong việc chống khai thác IUU. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tiếp tục được thực hiện với nhiều hình thức để phổ biến Luật Thủy sản năm 2017, các quy định về phòng chống IUU. Công tác thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản được duy trì tạo thành hoạt động thường niên trong các ngày truyền thống ngành thủy sản, ngày Đại dương, ngày Bảo vệ môi trường… đã tạo sự lan tỏa và nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Sự phối hợp giữa các lực lượng thanh tra chuyên ngành với Bộ đội biên phòng, công an tỉnh và chính quyền địa phương được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật. Các chính sách hỗ trợ của Trung ương về phát triển thủy sản, khai thác biển xa tiếp tục thực hiện tốt, tạo động lực cho ngư dân đóng mới, cải hoán tàu cá vươn khơi khai thác, góp phần giảm áp lực khai thác ven bờ. Một số địa phương đã có chính sách riêng để hỗ trợ đóng mới tàu cá, chuyển đổi nghề.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản còn một số tồn tại đó là: Tình trạng vi phạm về khai thác IUU, sử dụng xung điện, thuốc nổ, chất độc để khai thác thủy sản, tàu giã cào khai thác sai tuyến vẫn còn diễn ra. Việc thực thi pháp luật chưa thực sự hiệu quả, nhất là ở cơ sở. Hoạt động thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản chưa thu hút được sự tham gia của các tổ chức, cá nhân. Một số giải pháp để tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu đối với thủy sản khai thác thực hiện chưa đảm bảo yêu cầu đặt ra, chưa tự động giám sát được hành trình tàu cá theo quy định. Một số vướng mắc trong thực hiện quy định theo Luật Thủy sản 2017 làm ảnh hưởng đến công tác cải hoán, đóng mới tàu cá, hỗ trợ khai thác biển xa.

Để tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản gắn với việc chống khai thác IUU có hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các thành viên Ban chỉ đạo, các sở ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp để bảo vệ và phát triển thủy sản theo Kế hoạch đã đề ra, đặc biệt triển khai quyết liệt các giải pháp chống khai thác IUU. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền (có sự phối hợp giữa các sở ngành liên quan với địa phương) các quy định mới của Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn kèm theo, các quy định về chống khai thác IUU cho cộng đồng ngư dân, các vùng trọng điểm nghề cá. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lực lượng Bộ đội biên phòng, Công an với các địa phương trong việc phát hiện, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản.

2. UBND các huyện, thành phố, thị xã:

– Chỉ đạo UBND cấp xã thông báo cho ngư dân nắm rõ các quy định về thiết bị giám sát hành trình để chủ động đăng ký nâng cấp, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình; tổ chức cho người dân ký cam kết không vi phạm về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

- Advertisement -

– Tiếp tục bố trí kinh phí hàng năm để thực hiện tuyên truyền, thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản, khuyến khích xã hội hóa hoạt động thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản.

– Chỉ đạo các lực lượng chuyên môn và UBND cấp xã triển khai quyết liệt công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản, nhất là vùng thủy nội địa và vùng biển ven bờ; nắm chắc tình hình, phát hiện, thông tin kịp thời để phối hợp với lực lượng Biên phòng, Thanh tra chuyên ngành đấu tranh quyết liệt với tàu giã cào ngoại tỉnh khai thác thủy sản sai vùng, sai tuyến.

– Tăng cường công tác nắm tình hình thực tiễn, chủ trì, phối hợp với BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm tra, xác minh khi có thông tin về tàu cá của địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài và xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

– Tiếp tục tham mưu Ban chỉ đạo 188, UBND tỉnh thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, các giải pháp chống khai thác IUU; Tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo 188 tỉnh.

– Tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện Luật Thủy sản 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành; rà soát để tham mưu sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của tỉnh theo quy định của Luật Thủy sản năm 2017; tổng hợp các vướng mắc trong triển khai Luật Thủy sản 2017 báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

– Phối hợp, hướng dẫn các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thả giống các loài thủy sản có giá trị kinh tế, đảm bảo tỷ lệ sống cao sau khi thả để tái tạo, phục hồi và phát triển nguồn lợi thủy sản; kêu gọi sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân để xã hội hóa hoạt động thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản.

– Chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn thanh tra, kiểm tra của Trung ương, Ủy ban Châu Âu về kết quả thực hiện chống khai thác IUU trên địa bàn.

- Advertisement -

– Tiếp tục phối hợp với các lực lượng Biên phòng, Công an và chính quyền địa phương thực hiện kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản đồng thời hỗ trợ địa phương xử lý các điểm nóng vi phạm về thủy sản. Trước mắt, cùng với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh mở đợt cao điểm thanh tra, kiểm tra xử lý tàu giã cào ngoại tỉnh khai thác sai vùng.

– Chỉ đạo Chi cục Thủy sản rà soát lại việc cấp giấy phép khai thác thủy sản cho các tàu cá theo quy định và cập nhật đầy đủ vào cơ sở dữ liệu về đăng ký, cấp phép tàu cá của tỉnh, kết nối đồng bộ với cơ sở VNFISHBASE theo quy định; Phối hợp với Công ty Mecom, Đài thông tin duyên hải Huế khẩn trương thực hiện lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, nâng cấp trạm bờ; đảm bảo các tàu cá đã được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình mở máy 24/24 giờ khi hoạt động khai thác hải sản trên biển; xử lý nghiêm tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình nhưng không mở máy theo quy định.

– Chỉ đạo Văn phòng đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá tăng cường kiểm tra, kiểm soát tàu cá xuất bến, cập cảng; lưu trữ hồ sơ, tài liệu đúng quy định.

– Chỉ đạo Ban quản lý cảng cá Quảng Bình, Chi cục Thủy sản thực hiện thẩm định, xác nhận, chứng nhận nguyên liệu thuỷ sản khai thác theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ lưu trữ đảm bảo truy xuất nhanh các tài liệu, hồ sơ về công tác chứng nhận, xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác. Thực hiện tốt vệ sinh môi trường, vệ sinh thực phẩm ở các khu vực bốc dỡ, sơ chế, chế biến hải sản trong khu vực cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão.

4. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

– Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các đối tượng buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản theo đúng pháp luật; cùng với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mở đợt cao điểm thanh tra, kiểm tra, xử lý các tàu giã cào ngoại tỉnh hoạt động sai tuyến trên vùng biển Quảng Bình; tổ chức kiểm soát tại các cửa sông, kiên quyết không cho xuất cửa lạch đối với các tàu cá không đảm bảo các điều kiện về an toàn cho người và tàu cá, xử lý nghiêm các tàu che hoặc không viết số đăng ký tàu cá.

– Chỉ đạo các thành viên tham gia Tổ kiểm tra, kiểm soát tàu cá thực hiện nghiêm các nội dung theo quy định tại Kế hoạch số 94/KH-UBND; Chỉ đạo các Đồn Biên phòng tuyến biển, đồng thời phối hợp với Bộ đội biên phòng các tỉnh, thành phố khác tiếp tục kiểm tra, xác nhận thời gian chuyến biển để thực hiện chính sách hỗ trợ khai thác biển xa theo quy định tại Thông tư liên bộ: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính.

– Chủ trì, phối hợp với các lực lượng có liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển của tỉnh, tập trung vào các vùng biển giáp ranh, khu vực có nhiều tàu qua lại, khu vực thường xuyên có hành vi vi phạm.

5. Công an tỉnh: Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các đối tượng buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản theo quy định; chủ động nắm tình hình, phát hiện, xác minh điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân môi giới tổ chức đưa tàu cá và ngư dân đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

6. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu bố trí kinh phí để thực hiện công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, nhất là công tác chống khai thác IUU.

7. Sở Thông tin – Truyền thông: Chỉ đạo, định hướng các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Thủy sản 2017 và quy định về chống khai thác IUU.

8. Hội Nông dân tỉnh: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho Hội viên về các quy định mới của Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn kèm theo, các quy định về chống khai thác IUU và lợi ích của công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, địa phương, đơn vị biết, thực hiện.

Nguồn: Công văn số 1194/TB-VPUBND ngày 12/04/2019

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,896Thành viênThích
327Người theo dõiTheo dõi
23,300Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm