4 C
New York
Thứ Năm, Tháng Mười Hai 1, 2022

Mặt trận Tổ quốc huyện Quảng Ninh tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

- Advertisement -

Đồng chí Lê Thị Minh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Quảng Ninh cho biết: “Với phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của UBMTTQVN tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBMTTQVN các cấp huyện Quảng Ninh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phong trào thi đua yêu nước cũng như các cuộc vận động ở địa phương, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn.

Mặt trận Tổ quốc huyện Quảng Ninh tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhiệm kỳ 2014 – 2019, Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở luôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; phối hợp tuyên truyền kỷ niệm những ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Ngày vì người nghèo”…; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân thông qua hoạt động giám sát, phản biện những vấn đề còn bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện để kịp thời phản ánh với cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh, bổ sung phù hợp với thực tiễn cuộc sống, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân”.

Ủy ban Mặt trận các cấp trong huyện phối hợp với các tổ chức thành viên luôn phát huy tốt tinh thần sáng tạo và tự quản của Nhân dân; chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia. Nội dung tuyên truyền được đổi mới, đặc biệt tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung Hiến pháp năm 2013, những văn bản quy phạm pháp luật mới có tác động đến đời sống xã hội; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Thông qua các hình thức vận động tuyên truyền của Mặt trận, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân đã tích cực thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung ngày càng thiết thực, gắn với từng cơ quan, đơn vị, địa bàn dân cư, góp phần nâng cao giá trị đạo đức trong xã hội, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên; tăng cường gắn bó, đoàn kết giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận và Nhân dân; củng cố sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Người tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng, đồng bào dân tộc Vân Kiều, tôn giáo ngày càng hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gương mẫu, động viên Nhân dân phát huy nội lực nhằm cải thiện cuộc sống vật chất và tinh thần, xây dựng tình làng, nghĩa xóm gắn bó trong khối đại đoàn kết toàn dân; bản sắc văn hóa của dân tộc Vân Kiều được gìn giữ, tinh thần tự lực, tự cường được tăng cường.
Chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận huyện Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019 – 2024, thời gian qua, Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện đã đẩy mạnh các phong trào thi đua, tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực. Tiêu biểu là việc tổ chức xây dựng nhà ở cho 10 hộ nghèo đồng bào dân tộc Vân Kiều và điểm trường mầm non tại bản Ploang, xã miền núi Trường Sơn. Mỗi hộ được hỗ trợ 85 triệu đồng từ nguồn Quỹ Cứu trợ của tỉnh; điểm trường mầm non được xây dựng trị giá khoảng 01 tỷ đồng, trong đó UBMTTQVN tỉnh hỗ trợ 500 triệu đồng, từ Quỹ An sinh xã hội và huyện Quảng Ninh đầu tư 500 triệu đồng. Những ngày đầu tháng 4/2019, UBMTTQVN huyện Quảng Ninh cũng đã tổ chức trao 50 con bò giống sinh sản cho 50 hộ nghèo theo Đề án 85 của UBMTTQVN tỉnh; Ban Công tác mặt trận cơ sở phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội vận động Nhân dân thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao… tạo không khí thi đua sôi nổi, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội.

Điều đáng ghi nhận là UBMTTQVN huyện Quảng Ninh đã tích cực vận động các tầng lớp Nhân dân triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đồng thời tăng cường chỉ đạo Mặt trận cơ sở thực hiện và nâng cao chất lượng Cuộc vận động, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân; qua đó, phát huy được nội lực, sức mạnh tổng hợp từ cộng đồng dân cư, góp phần động viên, khơi dậy tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới.

Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã triển khai, nhân rộng 91 mô hình xây dựng nông thôn mới có hiệu quả; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến công, hiến đất, hiến tài sản, đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng. Trong 05 năm qua, Mặt trận các cấp huyện Quảng Ninh đã vận động Nhân dân đóng góp được trên 268 tỷ đồng, hiến trên hơn 232.700 m2 đất, tháo dỡ hàng trăm cổng nhà và hàng ngàn mét tường rào… với tổng giá trị tài sản trên 25 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Tiêu biểu như Nhân dân thôn Hà Thiệp, xã Võ Ninh; thôn Trường An, xã Gia Ninh, thôn Lương Yến xã Lương Ninh vv… Đến nay, 14 xã đạt 233 tiêu chí, bình quân 16,64 tiêu chí/xã, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh.

Hoạt động “Vì người nghèo”, công tác cứu trợ và chương trình an sinh xã hội tiếp tục được UBMTTQVN huyện Quảng Ninh triển khai sâu rộng và có hiệu quả, nhất là Tháng cao điểm “Vì người nghèo” hàng năm trở thành hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, phối hợp của chính quyền, tham gia của các tổ chức thành viên và được đông đảo các tổ chức cơ quan, đơn vị, quần chúng Nhân dân trên địa bàn nhiệt tình ủng hộ. Từ năm 2014 – 2019, UBMTTQVN các cấp trên địa bàn huyện đã vận động, quyên góp được trên 26 tỷ đồng cho chương trình an sinh xã hội, trong đó vận động vào Quỹ “Vì người nghèo” được trên 2,2 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ này, huyện đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 89 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, tổng trị giá trên 4,9 tỷ đồng; phối hợp hỗ trợ nhà ở phòng, tránh lụt bão cho 105 hộ nghèo và 1.491 hộ gia đình chính sách với tổng số tiền trên 40 tỷ đồng… Bên cạnh đó, UBMTTQVN huyện cũng đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân thăm, tặng trên 6.500 suất quà cho bà con đồng bào dân tộc Vân Kiều; hỗ trợ xây mới 48 nhà Đại đoàn kết với tổng trị giá trên 1,5 tỷ đồng…
Ghi nhận những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, năm 2015, UBMTTQVN huyện Quảng Ninh được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, UBMTTQVN tỉnh tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; năm 2015, 2017 và 2018 được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua.

- Advertisement -

“Trong nhiệm kỳ tới, UBMTTQVN huyện Quảng Ninh tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát dân, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng và lợi ích chính đáng của Nhân dân; đồng thời đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động đa dạng hóa hình thức tập hợp Nhân dân, phát huy dân chủ, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển, giữ vững quốc phòng – an ninh; xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn huyện ngày càng vững mạnh”, đồng chí Chủ tịch UBMTTQVN huyện Quảng Ninh cho biết thêm.

Hà Ngọc Khang (Đài TTTH Quảng Ninh)

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,895Thành viênThích
327Người theo dõiTheo dõi
23,300Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm