Lãnh đạo tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 4/2019

0
23

Ngày 16/4/2019, tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh, lãnh đạo tỉnh đã tổ chức phiên tiếp công dân định kỳ tháng 4/2019. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực chủ trì phiên tiếp.

Lãnh đạo tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 4/2019

Tham gia phiên tiếp còn có đại diện lãnh đạo , Thường trực , Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Hội Nông dân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở và Phát triển , Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở – Thương binh và Xã hội, Sở và UBND thành phố .

Tại phiên tiếp, Hội đồng tiếp công dân tỉnh đã tiếp 13 lượt tiếp/34 công dân với 13 vụ việc; trong đó khiếu nại 01; tố cáo 05; kiến nghị, phản ánh 07. Sau khi nghe công dân trình bày và ý kiến của các sở, ngành, cơ quan có liên quan, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã kết luận cụ thể từng trường hợp và giao các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời, giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung đã kết luận tại phiên tiếp đối với các cơ quan liên quan, kịp thời báo cáo UBND tỉnh.

MT (Ban tiếp công dân)

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here