Huyện Bố Trạch: Tổng thu ngân sách quý I/2019 thực hiện được 146,2 tỷ đồng, đạt 50,9% so với dự toán năm

0
13

Thực hiện nhiệm vụ thu Nhà nước, ngay từ những ngày đầu năm Chi cục Thuế huyện đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt và đồng bộ, nên thu ngân sách quý I/2019 toàn huyện đạt được kết quả đáng phấn khởi.

Huyện Bố Trạch: Tổng thu ngân sách quý I/2019 thực hiện được 146,2 tỷ đồng, đạt 50,9% so với dự toán...Cụ thể: Tổng thu ngân sách tính đến ngày 31/3/2019 (quý I) thực hiện được 146,2 tỷ đồng, đạt 50,9% so với dự toán năm; đạt 197% so với dự toán quý I và bằng 197,7% so với cùng kỳ; trong đó số thu trong cân đối 145 tỷ đồng, đạt 50,5% so với dự toán năm; đạt 194% so dự toán quý I và bằng 202,3% so với cùng kỳ. Có ba loại thu đạt cao đó là phí môn bài 1,62 tỷ đồng, đạt 99,4% so dự toán năm; tiền thuê đất 4,45 tỷ, đạt 148% so kế hoạch năm, tiền sử dụng đất 107,2 tỷ đồng, đạt 63,9% so với dự toán năm.

Thời gian tới, Chi cục Thuế huyện Bố Trạch xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục bám sát Nghị quyết, Chỉ thị của Chính phủ, HĐND, UBND huyện, chỉ đạo, điều hành của Cục Thuế về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách; thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2019; Triển khai đồng bộ có hiệu quả biện pháp quản lý thuế, trong đó chú trọng tăng cường công tác kiểm tra chống thất thu thuế, trốn lậu thuế, đẩy mạnh công tác quản lý nợ đọng thuế; hoàn thành chỉ tiêu thu nợ, chỉ tiêu kiểm tra, quản lý chặt chẻ nguồn thu vãng lai, phấn đấu hoàn thành vượt dự toán năm 2019 trên 5%…

Hồng Lựu

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here