Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ hòa giải cho hòa giải viên cơ sở

0
30

Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ hòa giải cho hòa giải viên cơ sở

Ngày 18-4, Sở phối hợp với UBND TP. tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ hòa giải cho các hòa giải viên (HGV) trên địa bàn. Tham dự có 100 học viên là tổ trưởng tổ hòa giải và HGV cơ sở.

Thông qua lớp bồi dưỡng các HGV sẽ được báo cáo viên có kinh nghiệm phổ biến, quán triệt một số nội dung cơ bản về Luật Đất đai, Luật Dân sự, Luật Hôn nhân và Gia đình; phòng chống bạo lực gia đình; vấn đề bình đẳng giới; bảo vệ môi trường; ; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; quy chế dân chủ ở cơ sở và các quy định về dân vận chính quyền, chuẩn tiếp cận pháp luật và quyền tiếp cận thông tin cùng các kỹ năng về nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở và kỹ năng tư vấn, trợ giúp pháp luật…

Ngoài ra, các báo cáo viên còn trang bị cho đội ngũ HGV cơ sở những kiến thức pháp luật theo chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở ban hành kèm theo các Quyết định số 4077/QĐ-BTP, ngày 31-12-2014, số 1753/QĐ-BTP, ngày 22-8-2016 của Bộ Tư pháp.

Sau khi hoàn thành lớp tập huấn các HGV củng cố thêm những kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải phù hợp, thiết thực nhằm vận dụng trong hoạt động hòa giải ở cơ sở, qua đó góp phần nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả hoạt động công tác hòa giải.

T.Long-P.Huy

Nguồn tin: Báo

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here