Phân bổ 3.390 triệu đồng cho các đơn vị thực hiện mục tiêu y tế – dân số

0
29

Ngày 18/4/2019, đã ban hành Quyết định số 1347/QĐ-UBND về việc phân bổ nguồn “Vốn đối các dự án y tế” thuộc tỉnh năm 2019 thực hiện Chương trình mục tiêu y tế – dân số cho các đơn vị.

Phân bổ 3.390 triệu đồng cho các đơn vị thực hiện mục tiêu y tế - dân sốTheo đó, UBND tỉnh phân bổ 3.390 triệu đồng từ nguồn “Vốn đối các dự án y tế” thuộc ngân sách tỉnh năm 2019 cho các đơn vị thực hiện Chương trình mục tiêu y tế – dân số. Cụ thể, Dự án Phòng, chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và các bệnh không lây nhiễm phổ biến 760 triệu đồng; Dự án Tiêm chủng mở rộng 650 triệu đồng; Dự án Dân số và phát triển 650 triệu đồng; Dự án An toàn thực phẩm 950 triệu đồng; Dự án Phòng, chống HIV/AIDS 380 triệu đồng.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị thực hiện dự án chịu trách nhiệm sử dụng ngân sách Nhà nước đúng mục đích và thanh, quyết toán tài chính theo chế độ quy định.

N.Quý

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here