Năm học 2019 – 2020, toàn tỉnh có 35.573 học sinh

0
137

Đó là thông tin tại Quyết định số 1379/QĐ-UBND ngày 22/4/2018 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển lớp, học sinh cho các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và trung học phổ thông năm 2019 – 2020.

Theo đó, năm học 2019 – 2020, toàn tỉnh có 851 lớp với 35.537 học sinh các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, trong đó 795 lớp trung học phổ thông và 56 lớp trung học cơ sở.

Năm học 2019 - 2020, toàn tỉnh có 35.573 học sinhCụ thể, huyện 61 lớp, huyện 88 lớp, và huyện 175 lớp, huyện 173 lớp, thành phố 99 lớp, huyện 66 lớp, huyện 143 lớp, Trường THPT chuyên 34 lớp, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh 12 lớp.

Đây là cơ sở để các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở các huyện, thị xã, thành phố phát triển lớp, học sinh và chuẩn bị điều kiện cần thiết cho năm học 2019 – 2020.

Mai Anh

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here