Từ ngày 01/6 – 30/6/2019: Triển khai thực hiện Tháng hành động Vì trẻ em năm 2019

0
30

Đó là thông tin tại Công văn số 552/UBND-KGVX ngày 24/4/2019 của về việc tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2019.

Từ ngày 01/6 - 30/6/2019: Triển khai thực hiện Tháng hành động Vì trẻ em năm 2019Để thực hiện hiệu quả hơn chính sách, chương trình, vận động xã hội nhằm giảm khoảng cách về cơ hội phát triển, tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế, giáo dục, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, và các dịch vụ phúc lợi xã hội của trẻ em giữa các vùng kinh tế, dân tộc, bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em , UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Tháng hành động Vì trẻ em năm 2019 theo chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em ”; tổ chức lễ phát động tại địa phương từ tuần thứ 4 của tháng 5 đến trước ngày 05/6/2019.

Bên cạnh đó, các cấp, ngành và địa phương tăng cường truyền thông về pháp luật, chính sách hỗ trợ cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; tổ chức hoạt động truyền thông tại cộng đồng về phòng, chống tảo hôn, tình trạng trẻ em bỏ học, thông tin, tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng, chống ; bảo đảm kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh cho trẻ em; tổ chức tốt việc lập danh sách bàn giao, tiếp nhận, quản lý trẻ em về sinh hoạt hè tại địa phương và hoạt động sinh hoạt hè, văn hóa, vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao, , tham quan, giao lưu với nội dung bổ ích, hình thức phù hợp, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; thường xuyên rà soát, kiểm tra, phát hiện và có biện pháp khắc phục kịp thời những nơi nguy hiểm thường xảy ra tai nạn đuối nước, cho trẻ em.

Mặt khác, UBND tỉnh cũng yêu cầu các ngành, địa phương chú trọng trang bị cho trẻ em các kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ mình, phòng, chống bạo lực, xâm hại, tai nạn, thương tích trẻ em, tai nạn đuối nước trẻ em; bố trí kinh phí và huy động nguồn lực để hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng tại trường học cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số; ưu tiên xây dựng công trình trường, lớp học, nhà bán trú, điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em; thăm, tặng quà, và hỗ trợ khám, chữa bệnh cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đề nghị UBMTTQVN tỉnh ra lời kêu gọi, vận động cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục tham gia đóng góp ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2019…

Mai Anh

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here