19.7 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Mười 15, 2021

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật tại buổi làm việc với huyện Quảng Ninh về tình hình kinh tế – xã hội năm 2019

- Advertisement -

Ngày 18/4/2019, UBND tỉnh tổ chức làm việc với huyện Quảng Ninh về tình hình kinh tế – xã hội năm 2019, do đồng chí Trần Công Thuật – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Cùng dự có đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Xây dựng; đại diện lãnh đạo: Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nội vụ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Quỹ Phát triển đất tỉnh, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch UBND huyện và các ban, phòng huyện Quảng Ninh.

Sau khi nghe Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh báo cáo tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn; ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, ý kiến của đồng chí Bí thư Huyện uỷ Quảng Ninh; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

1. Về tình hình kinh tế – xã hội huyện Quảng Ninh

1.1. Đầu năm đến nay tình hình kinh tế của huyện Quảng Ninh tiếp tục có bước phát triển: Diện tích gieo trồng các loại cây đạt kế hoạch đề ra; hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt cao, tăng 4,1% so cùng kỳ; xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt, đạt trung bình 16,64 tiêu chí/xã, trong đó xã Lương Ninh xây dựng kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019; sản xuất công nghiệp trên địa bàn duy trì mức độ ổn định và tăng trưởng khá, tăng 4,2% so cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hoá tăng 7,5% so cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư đạt 60,5 tỷ đồng, so cùng kỳ tăng trên 39%; thu ngân sách 22,5 tỷ đồng, đạt 18,4%; huyện đang triển khai thực hiện 8 dự án phát triển quỹ đất, công tác quản lý nhà nước đối với tài nguyên, khoáng sản được tăng cường, đã chấn chỉnh tình trạng khai thác khoáng sản trái phép; công tác vệ sinh môi trường được chú trọng, có 14/16 xã, thị trấn có hợp đồng thu gom rác; có 35/50 trường đạt chuẩn Quốc gia, 15/15 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi; Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, văn hóa, thể thao, thông tin, lao động – Thương binh và xã hội được tổ chức thực hiện tốt và duy trì thường xuyên; Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm; an ninh – quốc phòng được giữ vững…

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, huyện Quảng Ninh là huyện ít có lợi thế để phát triển kinh tế, vẫn là huyện thuần nông, chuyển đổi cơ cấu còn chậm; tình hình dịch dịch bệnh còn diễn biến phức tạp do người dân thiếu ý thức trong việc xử lý dịch bênh; thu ngân sách còn thấp so với kế hoạch đề ra; huyện chưa phát huy hết lợi thế là huyện sát thành phố Đồng Hới trong việc thu hút khách du lịch, phát triển quỹ đất…

1.2. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời thời gian tới.

UBND tỉnh đồng tình với các nhiệm vụ trọng tâm trong thời giai tới mà huyện đã nêu trong Báo cáo. Trong đó tập trung vào một số nội dung:

– Tập trung chuyển đổi mạnh cơ cấu cây trồng, nhất là tập trung phát triển cây khoai lang ở các xã ven biển, xây dựng vùng sản xuất tập trung để cung cấp nguyên liệu cho sản xuất khoai gieo Hải Ninh; có giải pháp khôi phục thương hiệu rượu Võ Xá; lựa chọn, tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Giao Sở Công Thương và Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ huyện trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu các đặc sản của huyện.

- Advertisement -

– Nghiên cứu các giải pháp phát huy lợi thế là địa phương sát thành phố Đồng Hới trong việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn, nhất là các cơ sở du lịch, lưu trú, ăn, nghỉ….

– Thực hiện và quản lý chặt chẽ quy hoạch trên địa bàn, đặc biệt là quy hoạch ở các xã ven biển như Hải Ninh, Võ Ninh, khu vực xung quanh đường tránh, khu vực Dinh Mười để trước mắt tạo điều kiện phát triển quỹ đất và phát triển đô thị sau này.

– Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án phát triển quỹ đất, tranh thủ giá đất đang cao để đưa ra đấu giá, tạo nguồn thu cho ngân sách.

– Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trong nông nghiệp; phòng cháy, chữa cháy rừng, đặc biệt là trong lâm phận Ban Quản lý Rừng phòng hộ Nam Quảng Bình.

– Tăng cường công tác quản lý đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường, đặc biệt là trong khai thác cát và khai thác mỏ. Tập trung chỉ đạo công tác giao đất sản xuất cho nhân dân xã Trường Sơn; đất ở, đất sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản cho người dân xã Hải Ninh để tạo sinh kế cho người dân, góp phần ổn định tình hình.
– Tập trung công tác nắm tình hình trong dân, thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vùng như Hải Ninh, khu vực Rào Đá.

2. Về một số kiến nghị, đề xuất:

2.1. Về điều chỉnh tỷ lệ điều tiết tiền cấp quyền sử dụng đất đối với địa bàn xã Hải Ninh và các xã có số thu từ tiền sử dụng đất lớn: UBND tỉnh đồng ý chủ trương, UBND huyện Quảng Ninh rà soát, thống kê các địa phương có số thu từ tiền sử dụng đất lớn, đề xuất tỷ lệ điều tiết cụ thể, gửi Sở Tài chính. Giao Sở Tài chính tổng hợp nhu cầu điều tiết tỷ lệ tiền sử dụng đất trên địa bàn toàn tỉnh, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh để báo cáo HĐND tỉnh thông qua trong kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2019.

2.2. Về hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác diễn tập phòng thủ huyện và bổ sung kinh phí hoạt động cho quốc phòng – an ninh trên địa bàn huyện: Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ theo quy định của Ban Chỉ đạo Diễn tập cho huyện để phục vụ công tác diễn tập phòng thủ; đồng thời làm việc với Bộ Tài chính để xin hỗ trợ thêm kinh phí hoạt động cho quốc phòng – an ninh trên địa bàn.
2.3. Về tách bóc một số diện tích đất thuộc BQL Rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình trên địa bàn xã Hải Ninh, Võ Ninh (gần khu vực Tân Định – Hải Ninh, Hà Thiệp – Bắc Ninh) để phát triển khu dân cư và quỹ đất nhằm phát triển kinh tế xã hội và tăng thu ngân sách cho huyện: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường khảo sát thực tế, tham mưu UBND tỉnh bóc tách (phần không có rừng phòng hộ và các dự án đã thực hiện) để tạo điều kiện cho huyện .

- Advertisement -

2.4. Về việc xem xét không nên cấp mỏ khai thác đá mới trên địa bàn huyện: UBND tỉnh đồng ý chủ trương hạn chế tối đa việc mỏ khai thác đá mới, nhất là các khu vực tâm linh, các khu vực ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, kiểm tra, rà soát trong quá trình tham mưu cho UBND tỉnh.

2.5. Về hỗ trợ tuyến Đường từ bản Nà Lâm xã Trường Xuân đi xã Trường Sơn: Để tạo điều kiện cho nhân dân xã Trường Sơn và Trường Xuân đi lại thuận lợi, UBND tỉnh đồng ý chủ trương hỗ trợ một phần kinh phí cho địa phương để thông tuyến phục vụ nhu cầu đi lại trước mắt của nhân dân. Giao Sở Tài chính tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh. Về lâu dài, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tìm nguồn để hỗ trợ huyện thực hiện.

2.6. Về hỗ trợ đầu tư tuyến đường tránh khu di tích núi Thần Đinh: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu bố trí vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2020 – 2025.

2.7. Về hỗ trợ đầu tư xây dựng đường dọc bãi tắm thôn Tân Định, xã Hải Ninh: UBND huyện Quảng Ninh làm việc với BQL Rừng phòng hộ Nam Quảng Bình để lồng ghép trong quá trình thực hiện các dự án đường ranh cản lửa kết hợp với dân sinh trên địa bàn từ nguồn kinh phí đền bù, GPMB của các dự án.

2.8. Về đầu tư đường nối đường tránh Đồng Hới vào khu Công nghiệp Tây Bắc thị trấn Quán Hàu và hệ thống dẫn nước từ Troóc Trâu về khu công nghiệp: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế nghiên cứu, đề xuất cụ thể.

2.9. Về đầu tư hệ thống điện chiếu sáng đoạn đường thị trấn Quán Hàu đi Phú Hải: UBND tỉnh đã có chủ trương đầu tư hệ thống điện chiếu sang đoạn đượng này, đề nghị huyện làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu, đề xuất cụ thể với UBND tỉnh.

2.10. Về nước sạch: Hiện Công ty CP cấp nước Quảng Bình đã đầu tư hệ thống ống dẫn nước từ Nhà máy nước Rào Đá đến khu du lịch của FLC. Sau khi bán đấu giá Nhà máy Nước Rào Đá, tổ chức, doanh nghiệp trúng đấu giá sẽ cung cấp nước sạch cho người dân trên địa bàn..

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan biết và thực hiện./. 

Đặng Hà
Nguồn: Thông báo số 1304/TB-VPUBND ngày 19/4/2019

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

- Advertisement -

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

66,933Thành viênThích
283Người theo dõiTheo dõi
21,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm