21.2 C
New York
Thứ Bảy, Tháng Mười 16, 2021

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, chung sức xây dựng Đồng Hới trở thành thành phố du lịch

- Advertisement -

Với vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, trong 5 năm qua (2014-2019), Ủy ban MTTQVN TP. Đồng Hới đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương, góp phần xây dựng TP. Đồng Hới phát triển bền vững, tạo niềm tin giữa nhân dân với Đảng và chính quyền địa phương. Đặc biệt, các chương trình hành động của Mặt trận các cấp đã ghi lại dấu ấn quan trọng trong quá trình vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết cùng nhau xây dựng quê hương Đồng Hới giàu đẹp.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, chung sức xây dựng Đồng Hới trở thành thành phố du lịchỦy ban MTTQVN TP. Đồng Hới tổ chúc ký cam kết về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thấm nhuần quan điểm về đại đoàn kết dân tộc, lấy dân làm gốc, thực hành dân chủ, lấy liên minh giai cấp công nhân, nông dân và tầng lớp trí thức làm nền tảng để tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, mở rộng thành viên, hội viên, Ủy ban MTTQVN TP. Đồng Hới đã đa dạng, đổi mới việc tập hợp, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; phối hợp với các tổ chức thành viên thường xuyên bám sát các nghị quyết của cấp ủy, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương để tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động.

Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận các cấp thành phố đã triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết số 05-NQ/TU của Thành ủy về “Thực hiện nếp sống văn minh đô thị” khá toàn diện với nhiều sáng tạo, được nhân dân đồng tình hưởng ứng và đạt nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, 5 năm qua, Mặt trận các cấp thành phố vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các đề án xã hội hóa, như: đường giao thông quy mô nhỏ, điện chiếu sáng, vỉa hè, chỉnh trang đô thị… với tổng kinh phí gần 150 tỷ đồng; thành phố hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2015; xây dựng mới 75 mô hình điểm, như: “Tuyến phố văn minh”, “Tuyến phố an ninh trật tự”, “Đường cờ”, “Nói không với chất cấm trong sản xuất và chế biến”, “Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp”…; toàn thành phố có gần 28.400 hộ được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa (chiếm 94,5% và tăng 1,5% so với đầu nhiệm kỳ) và có trên 70% thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, chung sức xây dựng Đồng Hới trở thành thành phố du lịchỦy ban MTTQVN thành phố Đồng Hới vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” và trao nhà Đại đoàn kết cho người nghèo.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai thực hiện nghiêm túc với trên 1.000 buổi tuyên truyền, giới thiệu và 10 hội chợ thương mại đưa hàng Việt về với nhân dân trên địa bàn.

Cùng với đó, Mặt trận và đoàn thể chính trị – xã hội đã đưa nội dung cuộc vận động vào tiêu chí thi đua, lồng ghép trong triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nhờ đó, văn hóa tiêu dùng hàng Việt trong từng gia đình, cơ quan, doanh nghiệp từng bước hình thành.

- Advertisement -

Công tác chăm lo người nghèo được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức và cách làm hiệu quả, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, nhiệm kỳ qua, Mặt trận đã vận động và xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” gần 10 tỷ đồng (tăng hơn 3 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước), tạo điều kiện thực hiện tốt các hoạt động hỗ trợ, chăm lo cho người nghèo.

Từ nguồn quỹ đó, Ủy ban MTTQVN thành phố đã xây dựng, sửa chữa 97 nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ vốn sản xuất cho 564 lượt hộ; tổ chức trên 300 nồi cháo tình thương Đại đoàn kết; thăm, tặng quà trên 1.100 lượt gia đình chính sách, có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ trên 1.000 lượt học sinh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; triển khai 57 mô hình “Giảm nghèo có địa chỉ”… Hiện, tỷ lệ hộ nghèo của TP. Đồng Hới còn 0,64% (211 hộ) giảm 0,83% so với đầu nhiệm kỳ.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, chung sức xây dựng Đồng Hới trở thành thành phố du lịch

Mặt trận các cấp thành phố cũng chú trọng tổ chức hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Từ đó, nhân dân thực hiện tốt thu gom, xử lý rác thải, tổ chức ra quân vệ sinh, đảm nhận đoạn đường tự quản và giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo tồn các công trình văn hóa công cộng, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Đến nay, thành phố đã trồng trên 20km đường hoa và 6.000m2 điểm hoa, làm đẹp thêm mỹ quan đô thị và tạo sự đoàn kết ở khu dân cư,phong trào thi đua giữa các đơn vị.

Có thể nói, các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do Mặt trận chủ trì, phát động đã được các tổ chức thành viên tích cực triển khai sâu rộng đến đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Điển hình như các phong trào: “Cựu chiến binh giúp giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, “Công nhân viên chức, lao động thành phố thi đua làm theo lời Bác”, “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình tiến bộ hạnh phúc”, “Tuổi trẻ Đồng Hới xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Tuổi cao gương sáng”…

Mặt trận và các tổ chức thành viên tích cực tham gia xây dựng Đảng thông qua góp ý vào các văn kiện của Đảng, tham gia giám sát việc thực hiện nghị quyết của cấp ủy và giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Đồng thời, góp ý kiểm điểm nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương  4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng…

Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp đã chủ trì hiệp thương với các đoàn thể chính trị – xã hội thống nhất lựa chọn các nội dung, lĩnh vực giám sát phù hợp, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Qua đó, kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót tại các đơn vị, ra thông báo kết luận giám sát và kiến nghị gửi đến các cơ quan có thẩm quyền để có giải pháp khắc phục, xử lý hoặc sửa đổi, bổ sung chính sách phù hợp.

- Advertisement -

Các cấp Mặt trận TP. Đồng Hới cũng đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức hội nghị hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ra ứng cử, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, tham gia các tổ chức bầu cử, giám sát công tác bầu cử, vận động nhân dân tham gia bầu cử đạt 99,8%. Các hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND, UBND được các cấp Mặt trận tổ chức chu đáo, nghiêm túc, bảo đảm dân chủ, tạo được không khí thẳng thắn, cởi mở giữa cử tri với đại biểu…

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, sát với điều kiện thực tế của địa phương, Mặt trận các cấp và tổ chức thành viên thành phố đã để lại dấu ấn đậm nét, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của thành phố. Đây chính là những kinh nghiệm quý báu, là nền tảng vững chắc để Ủy ban MTTQVN TP. Đồng Hới tiếp tục tự tin vững bước vào nhiệm kỳ mới, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đổi mới phương thức hoạt động, chung sức xây dựng TP. Đồng Hới trở thành thành phố du lịch.

Trần Thanh Sơn

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP. Đồng Hới

Nguồn tin: Báo Quảng Bình

- Advertisement -

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

66,934Thành viênThích
283Người theo dõiTheo dõi
21,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm