14.3 C
New York
Thứ Năm, Tháng Mười 21, 2021

Tuyên Hóa: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp đổi mới

- Advertisement -

Phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, những năm qua, Ủy ban MTTQVN huyện Tuyên Hóa luôn tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Với vai trò tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tầng lớp nhân dân, Mặt trận các cấp trong huyện đã tăng cường tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đến nay, MTTQVN huyện Tuyên Hóa có 22 tổ chức thành viên, tăng 2 tổ chức thành viên so với đầu nhiệm kỳ. Các tổ chức thành viên có nhiều hoạt động thiết thực để tập hợp đoàn viên, hội viên vào tổ chức; tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên ngày càng cao.

Tuyên Hóa: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp đổi mớiĐoàn viên, hội viên tham gia sửa chữa nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số tại bản Cáo, xã Lâm Hóa.

Nhờ vậy, mối quan hệ giữa các tầng lớp nhân dân trong huyện ngày càng gắn bó, đồng tâm hiệp lực thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp trong huyện tích cực đổi mới phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát dân và đã mang lại kết quả rất tích cực. Mặt trận tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tư tưởng Hồ Chí Minh, nhất là về đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, chăm lo đời sống cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và người có công với nước.

Qua đó, tạo sự khích lệ cho các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các hoạt động xã hội, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh và trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Nhiệm kỳ 2014-2019, Ủy ban MTTQVN huyện Tuyên Hóa đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục được mở rộng và nâng cao chất lượng, có chiều sâu.

- Advertisement -

Mặt trận các cấp đã kịp thời triển khai lồng ghép toàn diện các nội dung của cuộc vận động bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, phát huy được sức mạnh nội lực và sức sáng tạo của nhân dân bằng hoạt động tự quản ở các cộng đồng dân cư.

Đặc biệt đã làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức trong các tầng lớp nhân dân và ý thức xây dựng văn hóa tinh thần ngày càng rõ nét, thể hiện trong kết quả xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”, “Cơ quan văn hóa”. Đến nay, toàn huyện có 100 khu dân cư đạt “Khu dân cư văn hóa”, 100 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn “Cơ quan văn hóa”, 18.016 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Trong 5 năm, cùng với nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, nhân dân trong toàn huyện đã tự nguyện đóng góp xây dựng mới và nâng cấp gần 300km đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa 182km kênh mương thủy lợi, xây mới và sửa chữa hàng trăm phòng học, nhà sinh hoạt cộng đồng…

Hiện, trên địa bàn huyện có 264 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 13,89 tiêu chí/xã. Trong đó, có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm Châu Hóa, Mai Hóa, Văn Hóa và Tiến Hóa.

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo” hàng năm được Mặt trận các cấp huyện Tuyên Hóa triển khai hiệu quả. Trong 5 năm qua, toàn huyện đã vận động được trên 3 tỷ đồng Quỹ “Vì người nghèo” để chăm lo cho người nghèo và làm tốt chính sách an sinh xã hội.

Từ năm 2014 đến năm 2018, Mặt trận các cấp đã hỗ trợ tu sửa nhà ở và xây mới nhà “Đại đoàn kết” cho 101 hộ nghèo với số tiền 1,414 tỷ đồng. Đặc biệt, năm 2017, từ nguồn hỗ trợ của Mặt trận tỉnh, Ủy ban MTTQVN huyện đã làm mới 46 nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số ở hai xã Lâm Hóa và Thanh Hóa. Năm 2018, Ủy ban MTTQVN huyện sửa chữa 17 nhà ở cho hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số bị thiệt hại do thiên tai.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQVN huyện còn phối hợp với Ủy ban MTTQVN tỉnh kêu gọi các nhà hảo tâm xây dựng 127 nhà ở với số tiền 6,28 tỷ đồng cho người nghèo; vận động, quyên góp để thăm hỏi, tặng quà nhân các ngày lễ, Tết cho 7.367 lượt hộ nghèo, hỗ trợ 1.426 lượt người nghèo khám, chữa bệnh, 919 hộ nghèo phát triển sản xuất, 140 học sinh nghèo mua sắm đồ dùng học tập với tổng số tiền trên 3,6 tỷ đồng…

Những việc làm thiết thực của Ủy ban MTTQVN huyện Tuyên Hóa đã giúp hộ nghèo trên địa bàn khắc phục khó khăn, ổn định đời sống, đồng thời tăng cường sự gắn kết và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền.

- Advertisement -

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động cũng được Mặt trận và các tổ chức thành viên huyện Tuyên Hóa chủ động, tích cực triển khai sâu rộng và mang lại hiệu quả xã hội rộng lớn, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia. Điển hình như: phong trào thi đua “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” của Hội Nông dân, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” của Hội Phụ nữ, phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” của Đoàn Thanh niên…

Cùng với đó, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cũng đã được các cấp Mặt trận và các tổ chức thành viên tích cực phối hợp triển khai hiệu quả. Công tác tuyên truyền, vận động đã thực sự góp phần làm chuyển biến nhận thức của người tiêu dùng theo hướng tích cực, phát huy lòng yêu nước, nâng cao ý thức trách nhiệm của người tiêu dùng, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện.

Cùng với đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các cuộc vận động, Mặt trận các cấp đã tích cực phối hợp với các ngành liên quan tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, hưởng ứng Ngày Quốc phòng toàn dân, Ngày Biên phòng toàn dân, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần khẳng định vai trò của Mặt trận trong đời sống xã hội.

Nhằm phát huy quyền làm chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh, Mặt trận các cấp huyện Tuyên Hóa đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trên các lĩnh vực, đặc biệt là công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Tuyên Hóa: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp đổi mớiMô hình camera giám sát góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại các khu dân cư ở huyện Tuyên Hóa.

Nhiệm kỳ qua, Mặt trận các cấp trong huyện đã phối hợp tổ chức 544 điểm tiếp xúc cử tri, đối thoại trực tiếp với nhân dân với 2.273 lượt ý kiến tham gia trước và sau các kỳ họp Quốc hội và HĐND; phối hợp tổ chức hơn 800 cuộc kiểm tra giám sát, xây dựng được 143 hương ước, quy ước thôn, bản, tiểu khu, đạt 100%; duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của 125 nhóm nòng cốt với 990 thành viên, 270 tổ tự quản, 63 mô hình, điểm sáng chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư…

Với những thành tích và kết quả đạt đ­ược trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQVN huyện Tuyên Hóa được xếp loại vững mạnh xuất sắc 5 năm liền và được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Để phát huy tốt vai trò của Mặt trận trong thời kỳ mới, thời gian tới, Ủy ban MTTQVN và các tổ chức thành viên huyện Tuyên Hóa sẽ bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chăm lo xây dựng, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ vững vàng về chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có kinh nghiệm trong công tác dân vận…

Mặt khác, Mặt trận các cấp tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong việc vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phạm Xuân Kỳ
Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Tuyên Hóa

Nguồn tin: Báo Quảng Bình

- Advertisement -

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

66,935Thành viênThích
284Người theo dõiTheo dõi
21,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm