Khẩn trương thực hiện Hợp phần 1 của Dự án Chống chịu biến đổi khí hậu

0
497

Theo Công văn số 355/PCTT-KHCN ngày 22/4/2019 của Tổng cục Phòng, chống thiên tai về việc thúc đẩy tiến độ thực hiện Hợp phần 1, Dự án Chống chịu biến đổi khí hậu (GCF), để tranh thủ sự hỗ trợ của Dự án GCF, ngày 04/5/2019, Văn phòng đã ban hành Công văn số 1476/VPUBND-KT truyền đạt ý kiến chỉ đạo của về việc khẩn trương thực hiện Hợp phần 1 của Dự án GCF.

Trên 93% hộ nghèo hoàn thành xây dựng nhà ở phòng tránh lụt bãoTheo đó, các huyện, thị xã khẩn trương rà soát, phê duyệt danh sách hộ nghèo gửi Sở Xây dựng tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt theo yêu cầu tại Công văn số 347/UBND-XDCB ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh về việc rà soát, điều chỉnh danh sách hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng đôn đốc các địa phương khẩn trương rà soát, phê duyệt danh sách hộ nghèo, tổng hợp và trình ngay UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở triển khai thực hiện chính sách theo Quyết định 48/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và tranh thủ hỗ trợ của Dự án GCF; Sở Nông nghiệp và Phát triển chỉ đạo Ban Quản lý Dự án GCF Quảng Bình chủ động làm việc với các địa phương và hộ gia đình đã được UBND cấp xã rà soát, đề xuất điều chỉnh danh sách hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg, chuẩn bị mọi mặt sẵn sàng triển khai ngay khi danh sách được UBND tỉnh phê duyệt để đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Dự án GCF Trung ương.

N.Quý

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here