Đảm bảo cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh

0
168

Sáng ngày 09/5/2019, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan về công tác chuyển đổi cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Đảm bảo cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh

Theo báo cáo của Sở Tài chính, hiện 04 đơn vị sự nghiệp công lập gồm: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới , Trung tâm Tư vấn xây dựng huyện , Trung Tâm tư vấn xây dựng huyện , Ban Quản lý chợ thành phố đang tiến hành các bước thực hiện công tác cổ phần hóa. Trong đó, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đã hoàn thành phương án sử dụng đất và phương án sử dụng còn lại các đơn vị khác vẫn đang tiếp tục lập phương án.

Tuy nhiên, trong quá trình cổ phần vẫn còn tồn tại một số hạn chế, vướng mắc như: Các đơn vị sự nghiệp thực hiện chuyển đổi cổ phần hóa có quy mô nhỏ, tài sản không lớn nên việc theo dõi, quản lý còn nhiều bất cập. Tài sản bàn giao không có hồ sơ đầy đủ; trụ sở gắn liền với đất không có Giấy chứng nhận , đồng thời tài sản hình thành từ nguồn vốn đóng góp của cán bộ, viên chức đơn vị gây hạn chế khi kiểm kê, xác định giá trị; khó khăn trong xây dựng phương án sắp xếp, xử lý, sử dụng lao động; xây dựng phương án cổ phần hóa.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, việc thực hiện cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập phải được tiến hành đảm bảo đúng lộ trình, thời gian, tránh sai sót và sau khi chuyển sang cổ phần hóa phải hoạt động có hiệu quả hơn. Để thực hiện nhanh việc cổ phần hóa theo kế hoạch, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị trong quá trình lập phương án trên cơ sở xác định nguồn gốc tài sản, đất đai phải hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, công khai minh bạch, tránh thất thoát tài sản của Nhà nước; sắp xếp lao động để sử dụng một cách hợp lý và hiệu quả; xử lý dứt điểm công nợ (nếu có); chú trọng công tác cho người dân, cán bộ, người lao động về chủ trương đúng đắn của Nhà nước và lợi ích của cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập. Trên cơ sở tất cả các phương án, các đơn vị cần xây dựng lộ trình cụ thể để triển khai sớm việc cổ phần hóa theo Đề án đã đề ra.

Đặng Hà

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here