Ngăn chặn hoạt động vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh

0
75

Ngày 08/5/2019, đã ban hành Công văn số 627/UBND-TNMT về việc ngăn chặn hoạt động vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh.

Ngăn chặn hoạt động vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnhTheo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực thực thi chính sách pháp luật về khoáng sản, văn bản số 325/TB-VPCP ngày 25/7/2017 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về nhiệm vụ, giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên cát, sỏi và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao trách nhiệm, nhận thức của cấp uỷ, chính quyền địa phương trong việc ngăn chặn tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, nhất là Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã, Thủ trưởng các sở, ngành như Công an tỉnh, Tài nguyên và Môi trường, ; nếu trên địa bàn, lĩnh vực nào để xảy ra tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép và thành lập bến, bãi tập kết cát, sỏi trái phép diễn ra phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong dư luận xã hội hoặc có cán bộ, công chức dưới quyền , tham nhũng thì phải tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm túc trách nhiệm người đứng đầu và điều chuyển, bố trí công tác khác; kiên quyết xóa bỏ các bến, bãi tập kết cát, sỏi trái phép trên địa bàn trước ngày 31/7/2019; tăng cường vai trò của HĐND, đại biểu HĐND và tổ chức chính trị – xã hội cấp huyện, cấp xã trong việc giám sát hoạt động khai thác cát, sỏi tại địa phương.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài chính, Cục Quản lý thị trường và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 413/UBND-TNMT ngày 29/3/2019 về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hoạt động khai thác, tập kết, kinh doanh và vận chuyển cát, sỏi trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan chủ động nắm chắc tình hình, tổ chức đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, lập bến, bãi tập kết cát, sỏi, tập trung vào những địa bàn giáp ranh phức tạp như giữa huyện , và huyện Tuyên Hóa, các dự án, công trình xây dựng sử dụng số lượng lớn cát san lấp; mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi tại các địa phương từ nay đến ngày 31/7/2019.

Mặt khác, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với cơ quan Thuế thực hiện kiểm soát chặt chẽ sản lượng khoáng sản khai thác thực tế của các tổ chức, cá nhân được UBND tỉnh cấp phép khai thác; đẩy mạnh công tác , vận động các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại trên địa bàn thực hiện nghiêm việc không khai thác, vận chuyển cát sỏi trái phép, kinh doanh cát, sỏi không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo điều kiện kinh doanh; Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo cơ quan báo chí tăng cường công tác , vận động người dân, chấp hành tốt quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi và bảo vệ tài nguyên khoáng sản…

Ngoài ra, Bộ Chỉ huy tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương quản lý chặt địa bàn, phòng, chống hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép tại các khu vực do đơn vị quản lý; Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra các phương tiện giao thông đường thủy, yêu cầu bắt buộc tháo dỡ máy móc, thiết bị dùng để khai thác cát, sỏi trái phép, đình chỉ hoạt động đối với các phương tiện vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; Sở Tài chính tăng cường kiểm tra, thanh quyết toán các dự án, công trình có sử dụng khối lượng cát, sỏi lớn, đặc biệt là cát san lấp, xác định nguồn gốc mua bán cát, sỏi; siết chặt công tác quản lý hóa đơn thuế đối với việc mua bán cát, sỏi, ngăn chặn hành vi mua bán hóa đơn, hợp thức hóa chứng từ…

N.Quý

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here