Triển khai các hoạt động truyền thông và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp

0
14

Để triển khai có hiệu quả công tác giáo dục nghề nghiệp, góp phần phát triển chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh, ngày 08/5/2019, đã ban hành Công văn số 631/UBND-KGVX về việc triển khai các hoạt động truyền thông và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Triển khai các hoạt động truyền thông và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp
Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở – Thương binh và Xã hội tăng cường chỉ đạo, tổ chức các hoạt động thông tin, truyền thông, tạo sự chuyển biến về nhận thức của người dân và xã hội về giáo dục nghề nghiệp; xây dựng kế hoạch, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Tỉnh Đoàn, UBND các huyện, thị xã, thành phố, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh để tổ chức Chương trình Ngày Hội tư vấn, giáo dục nghề nghiệp năm 2019, những năm tiếp theo, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; tập trung, hướng dẫn, chỉ đạo công tác trình độ trung cấp, cao đẳng tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, góp phần đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng đáp ứng nhu cầu của và thị trường lao động.

Bên cạnh đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cần tham mưu UBND tỉnh xây dựng mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, bảo đảm quy mô, cơ cấu hợp lý về ngành, nghề, trình độ đào tạo, vùng miền, chuẩn hóa, hiện đại hóa, có phân tầng chất lượng, sáp nhập hoặc giải thể các cơ sở giáo dục nghề nghiệp yếu kém, hoạt động không hiệu quả, không đủ năng lực triển khai tự chủ; tập trung nguồn lực đầu tư một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao, nghề trọng điểm đã được theo các cấp độ (quốc tế, khu vực ASEAN, Quốc gia), đặc biệt là các nghề phục vụ thế mạnh phát triển kinh tế của tỉnh; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng nghề cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp đảm bảo đạt chuẩn theo quy định; tăng cường gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động và tạo việc làm bền vững; chỉ đạo cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh cung cấp thông tin cho học sinh về các dự án có nhu cầu nhân lực, giải quyết việc làm để học sinh định hướng việc học nhằm lựa chọn nghề nghiệp phù hợp trong tương lai…

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện công tác phân luồng học sinh sau THCS, THPT vào học các trình độ giáo dục nghề nghiệp; giới thiệu ứng dụng “Chọn nghề – Chọn trường trên thiết bị di động” do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) cung cấp đến các trường THCS, THPT để học sinh, phụ huynh biết và có thêm kênh thông tin tìm hiểu đầy đủ hơn về giáo dục nghề nghiệp; chỉ đạo các trường THCS, THPT trên địa bàn tham gia các hoạt động Ngày Hội tư vấn, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2019 và những năm tiếp theo. Cùng với đó, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan cân đối của địa phương đầu tư cho giáo dục nghề nghiệp, đề xuất UBND tỉnh việc bố trí kinh phí tổ chức các hoạt động năm 2019 và phân bổ kinh phí sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp hàng năm đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Luật Nhà nước.

Mặt khác, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức các hoạt động đẩy mạnh thông tin, , định hướng về giáo dục nghề nghiệp; chỉ đạo cơ quan, hội đoàn thể của huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn, trường THCS, THPT trên địa bàn tăng cường công tác về giáo dục nghề nghiệp, làm thay đổi nhận thức của Nhân dân và xã hội, nhất là phụ huynh học sinh về công tác học nghề; triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động ; lồng ghép chương trình, dự án hỗ trợ người lao động sau học nghề để tổ chức, xây dựng mô hình sản xuất, tìm thị trường, đầu ra cho sản phẩm, tạo việc làm và thu nhập cho lao động sau học nghề.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tích cực, chủ động triển khai công tác tuyển sinh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; ưu tiên địa bàn tuyển sinh vùng sâu, vùng xa, đối tượng chính sách, các nhóm yếu thế trong xã hội; phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện các hoạt động Ngày Hội tư vấn tuyển sinh – Định hướng giáo dục nghề nghiệp năm 2019 và những năm tiếp theo; nâng cao chất lượng đào tạo, nhất là kỹ năng thực hành nghề, năng lực ngoại ngữ, tin học và các kỹ năng mềm cho học sinh, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động; xây dựng chương trình đào tạo trên cơ sở chuẩn đầu ra, có sự tham gia của doanh nghiệp, cơ quan sử dụng lao động vào quá trình đào tạo; hỗ trợ, giới thiệu việc làm cho học sinh, sau khi tốt nghiệp, đồng thời giới thiệu những tấm gương điển hình về học nghề, lập nghiệp để người học có cơ hội lựa chọn ngành nghề phù hợp…

N.Quý

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here