Làm việc với đoàn công tác của Bộ Tư pháp về công tác pháp chế

0
77

Chiều ngày 13/5/2019, đoàn công tác của Bộ do đồng chí Trần Văn Đạt, Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với về tình hình thực hiện công tác pháp chế (CTPC) và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL). Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan…

Làm việc với đoàn công tác của Bộ Tư pháp về công tác pháp chế

Xác định công tác pháp chế là nhiệm vụ quan trọng trong thực thi pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống, thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị triển khai có hiệu quả Nghị định số 55/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế. Hiện nay, bộ máy tổ chức pháp chế của các sở, ban, ngành trong tỉnh cơ bản được kiện toàn, đội ngũ cán bộ, công chức làm CTPC đã thực hiện tốt vai trò trong việc phối hợp với Sở Tư pháp về các vấn đề như: Công tác xây dựng pháp luật; rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; kiểm tra và xử lý văn bản QPPL; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật; bồi thường Nhà nước; hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp và các lĩnh vực pháp chế khác. Để làm tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước về CTPC, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành văn bản để hướng dẫn nghiệp vụ trên các lĩnh vực thuộc nhiệm vụ của CTPC. Ngoài ra, UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức lồng ghép kiểm tra CTPC thông qua đoàn kiểm tra liên ngành về cải cách hành chính, phổ biến giáo dục pháp luật; thường xuyên tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ và hội nghị, tọa đàm, đối thoại có liên quan đến lĩnh vực quản lý khác nhau thuộc nhiệm vụ CTPC, góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, trình độ cho người làm CTPC…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã có nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp, đề xuất nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện CTPC và công tác xây dựng văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Vụ phó Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh trong thực hiện công tác pháp chế và xây dựng pháp luật; đồng thời chỉ ra cách làm hay, làm rõ những vấn đề còn hạn chế, ghi nhận các ý kiến phản ánh của ngành Tư pháp tỉnh. Đồng chí cho biết, Đoàn kiểm tra, khảo sát về công tác pháp chế và công tác xây dựng pháp luật của Bộ Tư Pháp sẽ tổng hợp đầy đủ để báo cáo với lãnh đạo Bộ Tư pháp sớm có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nói trên…

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Bộ Tư pháp trong công tác pháp chế thời gian qua. Đồng chí cũng tiếp thu các ý kiến của đoàn công tác để chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao thời gian tới…

Hồng Lựu

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here