Thông báo giao đất không thông qua đấu giá 09 lô đất ở thuộc Dự án Khu dân cư phía Tây đường Hữu Nghị, TP Đồng Hới

0
2614

Sở Xây dựng Quảng Bình tổ chức giao đất không thông qua đấu giá 09 lô đất ở thuộc Dự án Khu dân cư phía Tây đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới (Diện tích, vị trí, giá của các lô đất được niêm yết tại Sở Xây dựng, tại trụ sở UBND phường Bắc Lý).

– Thời gian xem hồ sơ tài sản, làm thủ tục đăng ký giao : Trong giờ hành chính các ngày làm việc kể từ ngày có Thông báo.

– Tiền đặt trước: Nộp 30% giá khởi điểm của từng lô đất khi đăng ký giao đất.

– Địa điểm đăng ký: Tại Sở Xây dựng Quảng Bình, 59 Lý Thường Kiệt, thành phố , tỉnh .

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Sở Xây dựng Quảng Bình; Điện thoại: 052.3851746, 0523.851748;

– Xem giá các lô đất tại đây:

DANH SÁCH 09 LÔ ĐẤT GIAO ĐẤT KHÔNG QUA ĐẤU GIÁ, THUỘC DỰ ÁN KHU DÂN CƯ PHÍA TÂY ĐƯỜNG HỮU NGHỊ, PHƯỜNG BẮC LÝ, THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI
STT Tên lô đất Thửa đất số Tờ BĐ số Mục đích SD Diện tích
(m2)
Giá giao đất
(đồng)
Tiền đặt cọc 30%
(đồng)
Ghi chú
I. Khu A5
Các lô đất có ký hiệu A5-01 và A5-06, hướng Đông (đường rộng 15m)
1 A5-01 173 101 ODT 149.5 823,147,000 246,944,000
2 A5-04 176 101 ODT 134.4 740,006,400 222,002,000
Cộng: 02 lô đất 283.9 1,563,153,400
II. Khu A19
2.1 Lô đất có ký hiệu A19-05, hướng Tây (đường rộng 13,5m)
1 A19-05 149 102 ODT 192.8 957,252,000 287,176,000
Cộng: 01 lô đất 192.8 957,252,000
2.2. Các lô đất có ký hiệu A19-08 và A19-16, hướng Nam (đường rộng 13,0m)
1 A19-08 153 102 ODT 156.0 843,648,000 253,094,000
2 A19-16 160 102 ODT 169.4 999,290,600 299,787,000
Cộng: 02 lô đất 325.4 1,842,938,600
2.3. Các lô đất có ký hiệu A19-09, A9-10 và A9-13, hướng Đông (đường rộng 5,0m)
1 A19-09 156 102 ODT 134.7 750,279,000 225,084,000 2 mặt tiền
2 A19-10 150 102 ODT 168.8 760,106,400 228,032,000
3 A19-13 144 102 ODT 152.1 684,906,300 205,472,000
Cộng: 03 lô đất 455.6 2,195,291,700
2.4. Lô đất có ký hiệu A19-15, hướng Tây (đường rộng 5,0m)
1 A19-15 158 102 ODT 159.1 650,719,000 195,216,000
Cộng: 01 lô đất 159.1 650,719,000
Tổng cộng: 09 lô đất 1,416.8 7,209,354,700

 

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here