Tặng Mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2019 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”

0
35

Thực hiện Kế hoạch số 162/KH-UBATGTQG ngày 22/4/2019 của Ủy ban Quốc gia về Chương trình trao tặng Mũ cho trẻ em năm 2019 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”, ngày 22/5/2019, đã ban hành Kế hoạch số 472/KH-UBND về việc triển khai Chương trình trao tặng Mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2019 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”.

Tặng Mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2019 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”

Ảnh minh họa

Mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao ý thức của Nhân dân về việc chấp hành quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia cho trẻ em từ 06 tuổi trở lên, khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, qua đó giảm thiểu hậu quả do gây ra đối với trẻ em; góp phần thực hiện mục tiêu nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với trẻ em là 80% vào năm 2020 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. Kế hoạch cũng xác định mục tiêu cụ thể là 100% học sinh nhận mũ bảo hiểm của Chương trình trao tặng Mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2019 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ” trên địa bàn tỉnh đội mũ khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; 100% chính quyền cấp xã, thầy cô giáo, học sinh, cha mẹ có con là học sinh đang theo học tại các trường Tiểu học trên phạm vi toàn tỉnh biết về chủ đề và những mục tiêu quan trọng của Chương trình “Giữ trọng ước mơ”.

UBND tỉnh yêu cầu các ngành, đơn vị, địa phương triển khai Chương trình “Giữ trọn ước mơ” phải thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, đúng mục tiêu, đúng đối tượng tại tất cả các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh; mũ bảo hiểm trao tặng phải phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe gắn máy; phát huy vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường, thầy cô giáo, cha mẹ học sinh trong việc giáo dục, hướng dẫn và thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho học sinh Tiểu học nói riêng, toàn thể trẻ em từ 6 tuổi trở lên khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. Cùng với đó, UBND tỉnh cũng chỉ đạo đơn vị tổ chức truyền thông về Chương trình “Giữ trọn ước mơ” trên phương tiện thông tấn báo chí, các kênh truyền thông xã hội, gắn kết chặt chẽ với hoạt động kiểm tra, đôn đốc thực hiện và công tác tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở, xử lý vi phạm về việc chấp hành đội mũ bảo hiểm cho trẻ em từ 06 tuổi trở lên khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện trên phạm vi toàn tỉnh; trọng tâm là Tháng cao điểm về an toàn giao thông cho trẻ em đến trường – tháng 9/2019…

Hồng Lựu

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here