Năm 2019, các cấp Mặt trận trong tỉnh phấn đấu phối hợp giúp đỡ được trên 500 hộ nghèo thoát nghèo bền vững 

0
11

Đó là chỉ tiêu đặt ra tại Kế hoạch số 369/KH-MTTQ-BTT ngày 24/5/2019 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh về thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2019. 

Năm 2019, các cấp Mặt trận trong tỉnh phấn đấu phối hợp giúp đỡ được trên 500 hộ nghèo thoát nghèo bền vững Theo đó, năm 2019, Mặt trận các cấp trong tỉnh phấn đấu đạt các chỉ tiêu về giảm nghèo, cụ thể: Góp phần hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo 2,0% của tỉnh; ít nhất có 30% cán bộ Mặt trận các cấp trong tỉnh được tập huấn kiến thức cơ bản về kỹ năng , vận động Nhân dân về giảm nghèo bền vững; tổ chức vận động quyên góp ủng hộ Quỹ vì người nghèo cả ba cấp trong tỉnh đạt trên 08 tỷ đồng, trong đó Quỹ vì người nghèo cấp tỉnh đạt trên 03 tỷ đồng; các cấp Mặt trận trong tỉnh phối hợp giúp đỡ được trên 500 hộ nghèo thoát nghèo bền vững; triển khai được ít nhất 01 mô hình giảm nghèo bền vững cho nhóm các hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững tại địa bàn vùng khó khăn, cồn bãi…

Để thực hiện đạt các chỉ tiêu đề ra, Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh sẽ tích cực chỉ đạo thực hiện vận động, quản lý, sử dụng có hiệu quả Quỹ vì người nghèo, Quỹ cứu trợ các cấp trong tỉnh, Chương trình giảm nghèo của Trung ương Mặt trận để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, cộng đồng nghèo nhằm thoát nghèo bền vững; tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình phối hợp với UBND tỉnh về thực hiện giảm nghèo bền vững, , đô thị văn minh năm 2019; phối hợp với Chính quyền các cấp nhằm tranh thủ thêm nguồn lực, đồng thời vận động các cơ quan, , nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh giúp đỡ hộ nghèo bằng nhiều hình thức khác nhau.

Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia giảm nghèo bền vững xây dựng , đô thị văn minh; triển khai xây dựng mô hình điểm về giảm nghèo của Trung ương; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn cách làm ăn, , khuyến lâm, khuyến ngư cho các hộ nghèo có nhu cầu thoát nghèo và có sức ; tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án hỗ trợ bò giống sinh sản cho hộ nghèo bị thiệt hại lũ lụt năm 2016 và vùng thường xuyên bị thiên tai để phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững năm 2019; hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn vùng ; thực hiện Đề án và hỗ trợ 500 con bò cái lai sinh sản cho 500 hộ nghèo bị thiệt hại do thiên tai để phát triển sản xuất, thoát nghèo bền vững cho các huyện trên địa bàn tỉnh; xây dựng và khánh thành 63 nhà ở cho các hộ nghèo, hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai tại các huyện ,

Kế hoạch nhằm không ngừng củng cố và phát huy khối đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần hoàn thành các mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Thông qua Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các phong trào thi đua yêu nước để vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện công tác giảm nghèo bền vững; tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, tăng thu nhập và thoát nghèo. 

N.Quý

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here