Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh tháng 5/2019

0
79

Ngày 05/6/2019, Văn phòng UBND tỉnh đã có Báo cáo số 1972/BC-VPUBND về việc ban hành thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh tháng 5/2019 với nội dung cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH THÁNG 05 NĂM 2019: 1. Công tác chỉ đạo, điều hành 1.1. Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển , các địa phương tiếp tục tập trung chỉ đạo thu hoạch các cây trồng vụ Đông Xuân, đồng thời triển khai sản xuất vụ Hè Thu đúng thời vụ; có các giải pháp tưới tiêu, phân phối nước tưới hợp lý, tiết kiệm, đảm bảo đủ nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất trong mùa khô 2019; rà soát lại các diện tích có thể bị thiếu nước tưới trong thời gian tới để chỉ đạo các địa phương, người dân chuyển đổi sang cây trồng khác phù hợp hơn. Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển , Công an tỉnh, UBND huyện Quảng Ninh, Chi cục , Ban Quản lý rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình và các cơ quan, địa phương liên quan xác định rõ nguyên ngân vụ , sớm khắc phục thiệt hại, thực hiện các biện pháp phòng, chống và ổn định tình hình vụ ngày 19/5/2019 tại khu vực thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình. Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương tăng cường công tác phòng, chống, ngăn ngừa dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân ra khơi, bám biển, khai thác vùng biển xa, thực hiện tốt chính sách hỗ trợ Quyết định 48 của Chính phủ; tuyên truyền, vận động, hỗ trợ và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát ngư dân trong việc đánh bắt đảm bảo theo quy định. Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường công tác phối hợp với thị xã và các đơn vị liên quan thực hiện các giải pháp để tiến hành khởi công Dự án thủy lợi Rào Nam theo kế hoạch đề ra. 1.2. Chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu nội dung tổ chức Hội nghị bàn các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019 và các năm tiếp theo; Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc giải ngân đầu tư công năm 2019, phấn đấu năm 2019 giải ngân đạt 100% vốn đầu tư công trên địa bàn như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Dự án ODA theo kế hoạch đề ra, đặc biệt Dự án Thoát nước và vệ sinh môi trường thị xã ; Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn để có các giải pháp hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc, đồng thời tham mưu UBND tỉnh thu hồi các dự án chậm tiến độ, không triển khai. 1.3. Chỉ đạo Sở Công Thương phối hợp với UBND huyện Quảng Trạch và các ngành liên quan tiếp tục thực hiện công tác GPMB, tái định cư để khởi công Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch theo kế hoạch đề ra. Tập trung chỉ đạo triển khai các dự án lớn có tính động lực, tạo sức lan tỏa để đóng góp cho tăng trưởng. Cục Quản lý thị trường tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường giá cả, an toàn thực phẩm; tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, quản lý việc niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, kiểm soát chất lượng tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống, vui chơi giải trí trong mùa du lịch. 1.4. Chỉ đạo Sở Du lịch phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giới thiệu, quảng bá, xúc tiến du lịch; tăng cường công tác quản lý giá, quản lý chất lượng dịch vụ, đặc biệt thực hiện nghiêm việc niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết tại các nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch; vận hành có hiệu quả đường dây nóng hỗ trợ khách du lịch, kịp thời xử lý các phản ánh, kiến nghị của du khách. Thực hiện đầy đủ chỉ đạo của UBND tỉnh tại thông báo kết luận gặp mặt doanh nghiệp du lịch tại cuộc họp bàn về phát triển du lịch; phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND thành phố , các đơn vị, địa phương xử lý nghiêm, dứt điểm nạn ăn xin, bán hàng rong chèo kéo khách, sử dụng loa công suất lớn làm ảnh hưởng đến hoạt động du lịch; chuẩn bị tổ chức Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2019 theo kế hoạch. 1.5. Chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu, chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh và 70 năm Quảng Bình quật khởi theo kế hoạch đề ra. 1.6. Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh các hoạt động giáo dục đạo đức, văn hóa ứng xử cho học sinh. Tăng cường kiểm tra, giám sát các địa phương, bảo đảm , an toàn trường học; phòng, chống bạo lực học đường. Các huyện, thành phố, thị xã theo phân cấp quản lý chịu trách nhiệm bảo đảm , an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường tại địa phương; chủ động kiểm tra, rà soát, xử lý nghiêm khắc người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra sai phạm. Tổ chức tốt kỳ thi cuối năm ở các cấp học. 1.7. Chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm nghèo và giải quyết việc làm; hướng dẫn các địa phương rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo chính xác, khách quan, phản ánh đúng thực trạng đời sống nhân dân trên địa bàn để có các giải pháp tổ chức thực hiện giảm nghèo đảm bảo đạt chỉ tiêu Chính phủ giao. 1.8. Chỉ đạo Sở Y tế tập trung để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, nhất là tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam – Cuba khi bổ sung các bác sỹ Cuba đến làm việc; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong mùa hè; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống ở các lễ hội, điểm du lịch đông khách tham quan. 1.9. Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh triển khai xây dựng chính quyền điện tử; bảo đảm an toàn, mạng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý; chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh để tập trung tham mưu triển khai thực hiện ký số và phát hành văn bản có ký số trên trục liên thông văn bản quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 1.10. Chỉ đạo Sở Nội vụ chuẩn bị các nội dung, tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị bàn các giải pháp nâng cao chỉ số cải các hành chính của tỉnh; tiếp tục tham mưu, tổ chức cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập theo kế hoạch. 1.11. Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trái phép, bảo vệ môi trường tại các khu dân cư, các điểm du lịch, khu vực tâm linh, cơ sở khai thác, sử dụng khoáng sản; các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; tuyệt đối không đánh đổi môi trường lấy dự án đầu tư, gây ảnh hưởng đến người dân và phát triển du lịch của tỉnh. 1.12. Chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của trong phát triển nông nghiệp, và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam, giai đoạn 2010-2020; chỉ đạo tập trung thực hiện các nội dung tại thông báo số 314-TB/VPTU ngày 20/5/2019 về kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương liên quan đến việc giải quyết một số vụ việc nổi lên trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh. 1.13. Chỉ đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục nắm tình hình, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công an tỉnh chủ động triển khai kiểm tra, xử lý nghiêm lái xe có sử dụng chất kích thích nhằm đảm bảo an toàn giao thông, đặc biệt trong mùa du lịch. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu thực hiện tốt diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019. 2. Hoạt động của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 05 năm 2019 – Dự: Hội nghị về công tác cán bộ; Hội nghị Tỉnh ủy; Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hội nghị thường kỳ UBND tỉnh; Hội nghị trực tuyến Thanh tra Chính phủ; Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia; Đại hội Hội Doanh nghiệp tỉnh; Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách ; Hội nghị về nông nghiệp công nghệ cao; Hội nghị liên tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hội đàm với Đoàn công tác đặc biệt tỉnh Khăm Muộn; làm việc với các ngành về tình hình, tiến độ triển khai thực hiện các dự án về nhà ở thương mại, khu đô thị, các dự án phát triển quỹ đất, du lịch nghỉ dưỡng; làm việc với các sở, ngành, địa phương liên quan về việc giải quyết một số vụ việc nổi lên trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh; Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào; Lễ phát động “Tháng hành động về ATVSLĐ” và “Tháng công nhân”; gặp mặt đại biểu thiếu nhi nghèo vượt khó và giáo viên giỏi;… – Họp: Ban Chỉ đạo Đại hội dân tộc thiểu số tỉnh; Ban Chỉ đạo số hóa truyền hình; Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; Ban Chỉ đạo cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập; Ban Chỉ đạo bồi thường GPMB ; Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật; Ban Chỉ đạo chính sách về nhà ở và thị trường Bất động sản; Ban Chỉ đạo 138; Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh; Ban Chỉ đạo thi và tuyển sinh vào lớp 10 và thi THPT quốc gia năm 2019… – Làm việc với: Đoàn khảo sát của UBTV Quốc hội; Đoàn kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp; Đoàn Đại sứ quán CuBa; Đoàn Đại sứ quán Úc; Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải Quân; Viện Mê Kông; làm việc với các ngành về giá đất của thành phố Đồng Hới và một số địa phương; làm việc với các ngành về công tác giải phóng mặt bằng Đài Phát sóng VOV; BQL Dự án Môi trường và biến đổi khí hậu; Đảng đoàn Hội LHHN Việt Nam; làm việc với các ngành về dự án Thủy lợi Rào Nan; Đoàn Thanh tra liên ngành nghe báo cáo kết quả xác minh khiếu nại của công dân về bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển; làm việc với các ngành về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội hang động năm 2019… – Các hoạt động khác: kiểm tra công tác GPMB và tái định cư Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch; kiểm tra thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; thăm và kiểm tra tình hình đời sống của đồng bào dân tộc; kiểm tra tiến độ thi công Thủy điện La Trọng và một số tuyến đường điện phục vụ phát triển kinh tế – xã hội Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo; kiểm tra tiến độ các dự án giao thông, dự án phát triển quỹ đất, nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố Đồng Hới; họp bàn xử lý đất quy hoạch rừng phòng hộ; họp nghe báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2019; làm việc với các ngành, đơn vị, địa phương về xử lý vụ cháy rừng tại khu vực thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình… II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 6/2019 Ngoài các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đã đề ra từ đầu năm 2019 và Chương trình công tác trọng tâm Quý II/2019; trên cơ sở kế hoạch của các sở, ban, ngành, địa phương, Văn phòng UBND tỉnh đề xuất Chương trình công tác trọng tâm tháng 6/2019 của UBND tỉnh gồm một số nội dung chủ yếu sau đây: 1. Các sở, ban, ngành tập trung rà soát, hoàn chỉnh dự thảo các báo cáo, tờ trình và nghị quyết chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND tỉnh đảm bảo tiến độ và chất lượng; Tiếp tục chỉ đạo, triển khai khẩn trương, quyết liệt các nhiệm vụ được giao để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội năm 2019 đã đề ra. 2. Tập trung thực hiện các nội dung tại thông báo số 314-TB/VPTU ngày 20/5/2019 về kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương liên quan đến việc giải quyết một số vụ việc nổi lên trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh. 3. Chỉ đạo triển khai sản xuất vụ Hè Thu đúng tiến độ để đảm bảo thu hoạch trước mùa mưa lũ; chú trọng triển khai các biện pháp chống hạn trong sản xuất, điều tiết các nguồn nước hợp lý để phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân trong mùa hè. Tiếp tục đẩy mạnh đợt cao điểm phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, thực hiện nghiêm các Chỉ thị: số 34/CT-TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; số 04/CT-TTg ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ; số 31/CT-TU ngày 21/3/2019 của Tỉnh ủy Quảng Bình và các Chỉ thị, Kế hoạch, Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh về việc triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Tập trung chỉ đạo toàn diện công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; ngăn chặn nạn phá rừng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng. Tuyên truyền, vận động người dân tiếp tục ra khơi, bám biển, khuyến khích phát triển khai thác vùng biển xa theo Nghị định 67, Nghị định 89, Quyết định 48 của Chính phủ; tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn ngư dân tuân thủ chặt chẽ các quy định trong đánh bắt hải sản, chấm dứt tình trạng tàu giã cào đánh bắt hải sản trái phép trên địa bàn tỉnh. Tập trung chỉ đạo hoàn thành mục tiêu Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019 theo kế hoạch. 4. Tập trung chỉ đạo triển khai các dự án công nghiệp trọng điểm trên địa bàn như Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch, Tổ hợp dự án điện năng lượng tái tạo của Tập đoàn Dohwa – Hàn Quốc, Nhà máy sản xuất gỗ MDF, HDF và gỗ ván thanh theo công nghệ mới tại huyện Lệ Thủy, các dự án phong điện, điện năng lượng mặt trời… 5. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giới thiệu, quảng bá, xúc tiến du lịch; tăng cường công tác quản lý giá, quản lý chất lượng dịch vụ, đặc biệt thực hiện nghiêm việc niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết tại các nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch; vận hành có hiệu quả đường dây nóng hỗ trợ khách du lịch, kịp thời xử lý các phản ánh, kiến nghị của du khách. 6. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện kế hoạch thu chi ngân sách nhà nước năm 2019; tập trung kiểm tra, rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách trên địa bàn; tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; tập trung thực hiện các giải pháp chống thất thu thuế, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, khai thác khoáng sản, khách sạn, nhà hàng. 7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, đặc biệt là tại các cơ sở khai thác, sử dụng khoáng sản; các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác cát, sỏi trái phép trên địa bàn. 8. Tập trung chuẩn bị và tổ chức tốt các hoạt động và Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (01/7/1989 – 01/7/2019) và 70 năm Quảng Bình quật khởi (15/7/1949 – 15/7/2019). Chương trình Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2019 9. Tập trung chỉ đạo công tác tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia; chỉ đạo công tác tuyển sinh, thi tuyển sinh và giải quyết một số vấn đề tồn tại trong công tác thi tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2019 – 2020. 10. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân, chủ động triển khai các giải pháp giám sát, phòng chống các loại dịch bệnh mùa hè như sởi, sốt xuất huyết, tay chân miệng; tăng cường công tác quản lý giá thuốc tại các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở kinh doanh thuốc. 11. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động thông tin và truyền thông; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức sơ kết Chương trình hành động số 31-CT/TU ngày 17/3/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. 12. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng ngừa và giảm thiểu ; tập trung thực hiện các giải pháp tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; tập trung thực hiện tốt kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của Pháp luật. Trên đây là nội dung công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong tháng 5/2019 và một số nội dung công tác trọng tâm tháng 6/2019. Nguồn: Báo cáo số 1972/BC-VPUBND ngày 05/6/2019

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here