Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Quảng Ninh năm 2019

0
16772

Thực hiện Quyết định số 599/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 của UBND huyện về việc ban hành Kế hoạch sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc huyện năm 2019. Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh thông báo kế hoạch sự nghiệp GD&ĐT năm 2019 như sau:

1. Tổng số chỉ tiêu cần tuyển: 34 người

Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Quảng Ninh năm 2019

Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Quảng Ninh năm 2019

2. Hình thức tuyển dụng: xét tuyển.

3. Đối tượng, điều kiện cụ thể: Xem thông tin chi tiết tại Kế hoạch tuyển dụng được đăng tải trên trang thông tin điện tử huyện Quảng Ninh tại địa chỉ: https://quangninh.quangbinh.gov.vn và niêm yết tại phòng Nội vụ huyện Quảng Ninh.

4. Lệ phí xét tuyển: Mức thu: 500.000 đồng/thí sinh.

5. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Kể từ ngày 12/6/2019 đến hết ngày 12/7/2019 (trong giờ hành chính).

6. Địa điểm nhận phiếu: Phòng Nội vụ huyện Quảng Ninh, tiểu khu 4, thị trấn , huyện Quảng Ninh, tỉnh (tầng 3). Điện thoại liên hệ: 0232.3872199 hoặc 0232.3872446.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển: sẽ có thông báo sau.

Tải:

Nguồn: Trang TTĐT huyện Quảng Ninh

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here