Bố Trạch: Phấn đấu có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019

0
43

Theo lộ trình đề ra, năm 2019, huyện phấn đấu sẽ có thêm 2 xã đạt chuẩn là Hòa Trạch và Nam Trạch.

Bố Trạch: Phấn đấu có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019

Bố Trạch phấn đấu có 2 xã đạt chuẩn mới trong năm 2019.

Hiện nay, xã Hòa Trạch đã đạt 17/19 , còn lại hai chưa đạt là trường học và thủy lợi. Xã Nam Trạch đạt 18/19 , còn lại trường học chưa đạt.

Bên cạnh công tác , vận động nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về mục đích, ý nghĩa của Chương trình mục tiêu Quốc gia , năm 2019, huyện Bố Trạch sẽ phân bổ hơn 9,3 tỷ đồng cho xã Hòa Trạch và gần 13,2 tỷ đồng cho xã Nam Trạch để hai địa phương này nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí chưa đạt, phấn đấu về đích nông thôn mới theo kế hoạch đề ra.

Nguồn bài viết: .vn

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here