Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 6/2019

0
52

Ngày 17/6/2019, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch đã chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6/2019 tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 6/2019

Tham gia phiên tiếp công dân có đại diện lãnh đạo: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực , Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở và Phát triển , Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở – Thương binh và Xã hội, Sở .

Tại phiên tiếp, Hội đồng Tiếp công dân tỉnh đã tiếp 08 lượt tiếp/08 công dân với 12 vụ việc, trong đó tố cáo 02; kiến nghị, phản ánh 10.

Sau khi nghe công dân trình bày và ý kiến của các sở, ngành, cơ quan có liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận cụ thể từng trường hợp và giao các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện những nội dung đã kết luận tại phiên tiếp đối với cơ quan liên quan, kịp thời báo cáo UBND tỉnh.

MT (Ban tiếp công dân)

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here