Năm 2019, huyện Bố Trạch phấn đấu có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới

0
38

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thử thách, tuy nhiên việc huy động các nguồn lực để luôn được cấp ủy, chính quyền huyện chú trọng thực hiện nhằm tạo diện mạo mới cho các vùng của địa phương.

Năm 2019, huyện Bố Trạch phấn đấu có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mớiTheo lộ trình đề ra, năm 2019, huyện Bố Trạch phấn đấu sẽ có thêm 02 xã đạt chuẩn là Hòa Trạch và Nam Trạch. Hiện nay, xã Hòa Trạch đã đạt 17/19 , còn lại 02 chưa đạt là trường học và thủy lợi. Đối với xã Nam Trạch đạt 18/19 , còn trường học chưa đạt. Năm 2019, huyện Bố Trạch sẽ phân bổ trên 9,3 tỷ đồng cho xã Hòa Trạch và gần 13,2 tỷ đồng cho xã Nam Trạch để hai địa phương nâng cao chất lượng các đã đạt, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chưa đạt, phấn đấu về đích nông thôn mới. Để về đích nông thôn mới trong năm 2019 theo kế hoạch, thời gian tới, xã Nam Trạch và xã Hòa Trạch tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy chính quyền từ xã đến thôn; đẩy mạnh với các nội dung, hình thức, phương pháp phù hợp cho cán bộ, đảng viên và toàn thể tầng lớp Nhân dân về tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; tích cực huy động nguồn lực từ đóng góp của Nhân dân; vốn hỗ trợ của Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác để xây dựng trường học đạt chuẩn theo quy định. Cùng với đó, UBND 02 xã cũng tiếp tục rà soát, bổ sung , chuyển đổi diện tích đất trồng sắn kém hiệu quả sang mục đích sử dụng khác phù hợp với sử dụng đất của xã đã được huyện phê duyệt; chú trọng sản xuất , xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang khu dân cư, thúc đẩy các mô hình sản xuất. Mặt khác, Ủy ban MTTQ Việt Nam 02 xã phối hợp với các tổ chức thành viên để sâu rộng trong hội viên, đoàn viên về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sông văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đồng thời tiếp tục duy trì, giữ vững các tiêu chí đã đạt. Đặng Hà

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here