Huyện Lệ Thủy: Tập trung thu hoạch nhanh gọn lúa tái sinh, chăm sóc tốt lúa Hè Thu

0
16

Hiện nay, đang vào giai đoạn chín, một số nơi bà con nông dân đã bắt đầu thu hoạch; lúa Hè Thu đang giai đoạn đẻ nhánh. Để đánh giá kết quả sản xuất và tập hoạch nhanh gọn , chăm sóc tốt lúa Hè Thu, ngày 18/6/2019, UBND huyện đã có Công văn số 1313/UBND-NN về việc báo cáo kết quả sản xuất lúa tái sinh và chăm sóc lúa Hè Thu. 

Huyện Lệ Thủy: Tập trung thu hoạch nhanh gọn lúa tái sinh, chăm sóc tốt lúa Hè Thu

Theo đó, UBND huyện yêu cầu đối với các xã, thị trấn sản xuất lúa tái sinh khẩn trương tổ chức thăm đồng, đánh giá năng suất, sản lượng lúa, chú ý đánh giá năng suất cụ thể của từng giống để có định hướng cơ cấu giống sản xuất cho những năm tới; chỉ đạo các hợp tác xã, thôn và hướng dẫn bà con nông dân tiến hành thu hoạch các loại nuôi kết hợp trong ruộng lúa, phối hợp với Chi nhánh Trạm Thủy nông tiết cạn nước, tạo thuận lợi cho việc thu hoạch bằng máy. Bên cạnh đó, các xã, thị trấn cần tăng cường để người dân không tập kết phương tiện, tuốt lúa, phơi thóc, rơm rạ trên các tuyến đường giao thông, không đốt rơm rạ ngoài đồng và trên đường giao thông; đảm bảo , an toàn lao động và tài sản trong quá trình tổ chức thu hoạch; thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm…

Đối với các xã, thị trấn sản xuất lúa Hè Thu, các địa phương cần tiếp tục chỉ đạo hợp tác xã, thôn phối hợp chặt chẽ với đơn vị thủy nông để đảm bảo đủ nước cho sinh trưởng, phát triển của cây lúa; chỉ đạo bà con nông dân tăng cường chăm sóc làm cỏ, bón thúc phân theo quy trình; thường xuyên phối hợp với cơ quan chuyên môn để thông báo, chỉ đạo, hướng dẫn bà con phòng trừ sâu bệnh, chuột kịp thời, hiệu quả.
UBND huyện cũng yêu cầu Phòng và Phát triển , Chi cục Thống kê huyện theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo kết quả sản xuất lúa tái sinh năm 2019 cho UBND huyện. Trung tâm Dịch vụ huyện phân công cán bộ phụ trách các xã, thị trấn có sản xuất lúa Hè Thu , dự tính, dự báo kịp thời tình hình phát sinh, gây hại của các đối tượng sâu bệnh, chuột hại; thông báo, hướng dẫn biện pháp phòng trừ có hiệu quả; thường xuyên cập nhật tình hình sâu bệnh, chuột hại báo cáo UBND huyện để phối hợp chỉ đạo.

N.Quý

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here