Treo Quốc kỳ và tham dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh, 70 năm Ngày Quảng Bình quật khởi

0
383

Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (01/7/1989 – 01/7/2019) và 70 năm Ngày (15/7/1949 – 15/7/2019) được tổ chức vào lúc 8h ngày 01/7/2019 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh là hoạt động trọng tâm trong chuỗi các hoạt động hướng đến kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh và 70 năm Ngày , có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà.  

Tiến hành treo Quốc kỳ và tham dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh, 70 năm Ngày Quảng Bình quật...

Để tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong quần chúng Nhân dân và đảm bảo việc tổ chức Lễ kỷ niệm được trang trọng, chu đáo, ngày 25/6/2019, đã ban hành Công văn số 1030/UBND-KGVX về việc treo Quốc kỳ và tham dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh, 70 năm Ngày Quảng Bình quật khởi. Theo đó, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, , thành phố thông báo cho các cơ quan, đơn vị, công sở và hộ gia đình trong toàn tỉnh treo Quốc kỳ từ ngày 29/6 – 01/7/2019; thông báo cho các đại biểu thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương mình được mời tham dự Lễ kỷ niệm tham dự đầy đủ, đúng thành phần và đến sớm ít nhất 15 phút trước khi bắt đầu chương trình Lễ kỷ niệm.

Ngoài ra, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố cần thông báo cho các đại biểu thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương mình tham dự Lễ kỷ niệm mặc thống nhất gồm: Nam (áo sáng màu, caravat, quần tối màu), nữ ( ), lực lượng vũ trang (Công an: Lễ phục Xuân Hè; Quân sự: Tiểu lễ phục mùa Hè).

N.Quý

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here