Sở Y tế: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp tại Bệnh viện đa khoa Đồng Hới

0
753

Thực hiện công tác sự nghiệp hưởng lương từ nguồn tự bảo đảm tại Bệnh viện đa khoa thành phố , Sở Y tế thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp hưởng lương từ nguồn tự bảo đảm tại Bệnh viện đa khoa thành phố , cụ thể:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng:

– Bác sỹ (hạng III), ngành Bác sỷ đa khoa: 10 chỉ tiêu

– Bác sỹ Y học dự phòng (hạng III): 01 chỉ tiêu

– Dược sỹ (hạng III): 01 chỉ tiêu

– Điều dưỡng hạng III: 01 chỉ tiêu

– Điều dưỡng hạng IV: 15 chỉ tiêu

– Kỹ thuật y hạng IV, ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng: 01 chỉ tiêu

– Kỹ thuật y hạng IV, ngành Xét nghiệm: 03 chỉ tiêu

– Kỹ thuật y hạng IV, ngành Kỹ thuật hình ảnh y học: 01 chỉ tiêu

– Kế toán viên: 01 chỉ tiêu

– Viên chức hành chính: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian, thời hạn và địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển:

– Thời gian, thời hạn thu nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 02/7/2019 đến hết ngày 31/7/2019; buổi sáng từ 7h30 – 11h30, buổi chiều từ 13h30 – 17h30 trong các ngày làm việc.

– Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: Sở Y tế Quang Bình (Số 2, Hồ Xuân Hương, phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới. tỉnh )

4. Lệ phí: Theo quy định tại Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

5. Mọi chi tiết về điều kiện, , số lượng, trình độ, vị trí tuyển dụng, mẫu phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ được đăng tải tại Kế hoạch số 1226/KH-SYT ngày 27/6/2019 của Sở Y tế trên Trang Thông tin điện tử Sở Y tế Quảng Bình và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở Y tế.

Nếu cần biết thêm chi tiết xin liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế theo số điện thoại: 0232. 3822956

Xem chi tiết Kế hoạch số 1226/KH-SYT đính kèm dưới đây:

Giám đốc
Nguyễn Đức Cường

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here