Phát hiện chi sai gần 85 triệu đồng tại Ban quản lý rừng phòng hộ Động Châu

0
149

Ngày 11-7, ông Đỗ Tuấn Phong, Chánh Thanh tra huyện cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, thực hiện kế hoạch công tác thanh tra đã được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt, Thanh tra đã tham mưu cho UBND huyện triển khai tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng và các biểu hiện tại các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.

Phát hiện chi sai gần 85 triệu đồng tại Ban quản lý rừng phòng hộ Động ChâuRừng Động Châu- do Ban quản lý Động Châu quản lý.

Theo đó, Thanh tra huyện Lệ Thủy đã triển khai 5 cuộc thanh tra kinh tế-xã hội. Trong đó, có 3 cuộc thanh tra định kỳ và 2 cuộc thanh tra đột xuất. Đặc biệt, qua thanh tra về công tác quản lý, sử dụng kinh phí được cấp theo Quyết định số 3991/QĐ-UBND ngày 2-11-2017 của để thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiêp bền vững năm 2017 tại Ban quản lý rừng phòng hộ Động Châu, Thanh tra huyện đã phát hiện Ban quản lý rừng phòng hộ Động Châu đã chi sai nội dung, đối tượng theo dự toán được phê duyệt theo Quyết định số 782/QĐ-SNN ngày 18-12-2017 của Sở -PTNT với số tiền 84.663.000 đồng.

Cũng theo ông Đỗ Tuấn Phong, hiện nay, số tiền sai phạm tại Ban quản lý rừng phòng hộ Động Châu đã được thu hồi để nộp vào nhà nước và Thanh tra huyện Lệ Thủy cũng thường xuyên nắm bắt thông tin từ cơ sở, các phòng, ban, đơn vị để kịp thời tham mưu cho UBND huyện tiến hành thanh tra, kiểm tra các dấu hiệu vi phạm về tham nhũng.

Ngọc Hải

Nguồn tin: Báo Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here