UBND huyện Lệ Thủy Thông báo tuyển dụng viên chức Giáo dục & Đào tạo năm 2019

0
4285

Ngày 09/7/2019, UBND huyện có Thông báo số 1526/TB-UBND về việc Giáo dục & Đào tạo năm 2019.

1. Tổng số chỉ tiêu cần tuyển: 93 chỉ tiêu (Trong đó: Giáo viên : 74; Giáo viên Tiểu học đại trà: 13; GVTH dạy âm nhạc: 02; Nhân viên Kế toán: 04).

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. , điều kiện đăng ký dự tuyển: Xem thông tin chi tiết tại Kế hoạch tuyển dụng.

4. Thòi gian và địa điểm tiếp nhận Phiếu đãng ký dự tuyển:

– Thời gian: từ ngày 12/7/20ỉ 9 đến ngày 12/8/2019 (vào các ngày làm việc trong tuần).

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Lệ Thủy (Địa chỉ: số 01, đường Hùng Vương, TT , huyện Lệ Thủy, tỉnh ).

Số điện thoại liên hệ: 0232.3962773

5. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển: sẽ có thông báo cụ thể sau.

Các bạn quan tâm xem chi tiết Kế hoạch tuyển dụng đính kèm dưới đây:

Nguồn: Trang TTĐT huyện Lệ Thủy

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here