Thông báo đấu giá quyền sử dụng 24 thửa đất ở tại khu ở mới thôn Xuân Hoà, xã Quảng Xuân, Quảng Trạch

0
1139

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh . Địa chỉ: Số 52, đường , thành phố , tỉnh thông báo đấu giá quyền sử dụng 24 thửa đất ở tại khu ở mới thôn Xuân Hoà, xã , huyện , tỉnh .

-Diện tích từ 202,5m2/thửa đến 265,8m2/thửa.

-Giá khởi điểm từ 549.990.000 đồng/thửa đến 1.010.570.000 đồng/thửa.

-Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại .

– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Nộp 500.000 đồng /hồ sơ đăng ký/thửa đất.

– Tiền đặt trước: Nộp 100.000.000 đồng/thửa.

Thông tin cụ thể từng thửa đất được niêm yết tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch, trụ sở UBND xã Quảng Xuân, Nhà văn hoà thôn Xuân Hoà, xã Quảng Xuân.

Bản đồ sử dụng đất, xem ảnh lớn tại đây

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp 01 lần duy nhất trong thời hạn nộp hồ sơ.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07h30/ ngày 16/7/2019 đến 16h30/ ngày 01/8/2019 tại trụ sở UBND xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

b) Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước, bỏ phiếu trả giá: Từ 07h30/ ngày 30/7/2019 đến 16h30/ ngày 01/8/2019.

– Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình; Số tài khoản: 122000000389 mở tại – Chi nhánh Quảng Bình hoặc mang tiền mặt đến tại Trụ sở UBND xã Quảng Xuân (có Ngân hàng đến trực tiếp thu)

– Địa điểm bỏ phiếu trả giá: Tại trụ sở UBND xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

c) Thời gian, địa điểm xem tài sản: Vào ngày 25/7/2019 và ngày 26/7/2019 tại vị trí thửa đất đưa ra đấu giá tại thôn Xuân Hoà, xã Quảng Xuân. Người đăng ký tham gia đấu giá có nhu cầu liên lệ với đồng chí Phan Thị Việt Huyền – Đấu giá viên của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản để sắp xếp, bố trí thời gian đi xem tài sản, số điện thoại liên hệ: 02323.533568;

d) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và đấu giá tài sản đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc.

Thời gian, địa điểm tổ chức công bố công khai kết quả trả giá: Vào lúc 08h00/ ngày 04/8/2019 tại Hội trường UBND xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, Số điện thoại: 0232.3533568 (Gặp đ/c Huyền).

PHỤ LỤC CHI TIẾT CÁC THỬA ĐẤT

TT Thửa
đất
số
Tờ bản đồ số Mục đích sử dụng Diện tích (m2) Giá khởi điểm
( đồng)
Tiền đặt trước (đồng) Tiền mua hồ sơ TGĐG (đồng) Ghi chú
I. Các thửa đất hướng Tây, đường rộng 5,5m
1 315 1 ONT 202,5        549.990.000   100.000.000   500.000
2 316 1 ONT 202,5        549.990.000   100.000.000   500.000
3 317 1 ONT 202,5        549.990.000   100.000.000   500.000
4 318 1 ONT 202,5        549.990.000   100.000.000   500.000
5 319 1 ONT 202,5        549.990.000   100.000.000   500.000
6 320 1 ONT 202,5        549.990.000   100.000.000   500.000
7 321 1 ONT 202,5        549.990.000   100.000.000   500.000
8 322 1 ONT 202,5        549.990.000   100.000.000   500.000
9 323 1 ONT 202,5        549.990.000   100.000.000   500.000
10 324 1 ONT 202,5        549.990.000   100.000.000   500.000
11 325 1 ONT 202,5        549.990.000   100.000.000   500.000
12 326 1 ONT 258,2        806.360.000   100.000.000   500.000  02 mặt tiền
Cộng: 12 thửa đất 2.485,7     6.856.250.000
II. Các thửa đất hướng Đông, đường rộng 7,5m
1 327 1 ONT 265,8     1.010.570.000   100.000.000   500.000  02 mặt tiền
2 328 1 ONT 202,5        715.030.000   100.000.000   500.000
3 329 1 ONT 202,5        715.030.000   100.000.000   500.000
4 330 1 ONT 202,5        715.030.000   100.000.000   500.000
5 331 1 ONT 202,5        715.030.000   100.000.000   500.000
6 332 1 ONT 202,5        715.030.000   100.000.000   500.000
7 333 1 ONT 202,5        715.030.000   100.000.000   500.000
8 334 1 ONT 202,5        715.030.000   100.000.000   500.000
9 335 1 ONT 202,5        715.030.000   100.000.000   500.000
10 336 1 ONT 202,5        715.030.000   100.000.000   500.000
11 337 1 ONT 202,5        715.030.000   100.000.000   500.000
12 338 1 ONT 202,5        715.030.000   100.000.000   500.000
Cộng: 12 thửa đất 2.493,3     8.875.900.000
Tổng cộng: 24 thửa đất 4.979,0   15.732.150.000

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here