Chấn chỉnh chủ đầu tư chậm nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước

0
89

Thời gian qua, nhìn chung các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt công tác quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước, chú trọng lập hồ sơ quyết toán và nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành đúng thời gian quy định.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, địa phương (chủ đầu tư) chưa thực hiện nghiêm túc công tác quyết toán dự án hoàn thành; nhận thức về trách nhiệm và tuân thủ quy định của pháp luật trong công tác quyết toán dự án hoàn thành của nhiều chủ đầu tư còn hạn chế, chủ quan; đặc biệt việc nộp hồ sơ quyết toán quá thời hạn so với thời gian quy định.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, từng bước đưa công tác quyết toán dự án hoàn thành đi vào nề nếp, đúng quy định, ngày 29/7/2019, đã ban hành Công văn số 1250/UBND-TH về việc chấn chỉnh chủ đầu tư chậm nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước. Theo đó, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, , thành phố chỉ đạo chủ đầu tư tổ chức thực hiện việc lập và nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành đúng thời hạn theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.

Bên cạnh đó, các sở, ngành, địa phương xử lý vi phạm đối với chủ đầu tư nộp chậm báo cáo quyết toán từ 24 tháng trở lên theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính; trường hợp các đơn vị vi phạm lần thứ 2 thì không giao cho làm chủ đầu tư các công trình tiếp theo.

Mai Anh

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here